K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Közel-keleti és kelet-ázsiai gyűjtemény

Kuriózumnak számítanak a katolikus gyűjtemény közel-keleti és kelet-ázsiai műtárgyai. Bánáss László püspök diplomata tanulmányai után jelentős keleti műtárgykészlettel növelte a veszprémi gyűjteményi anyagot. Arab és török diplomáciai kapcsolatainak emléke egy török főkonzuli ajándék, török terítők, szőnyegek, övcsat, patrontáska, janicsár jatagán, arab fejkendő, arab imafülke, mandarin kalap, a japán bútorművészet remekei. Bánáss püspök – aki kortársa volt Mindszentynek – diplomáciai múltja ellenére egyszerűségéről volt híres. Apja katonatiszt volt, ő maga pedig Münchenben a Zeneakadémián végzett. Disszertációját Belgiumban védte meg, ami után zenei doktorrá avatták. Majd az innsbrucki jezsuiták teológiai egyetemén tanult, később a római szentszéki diplomata főiskolán, ahol Eugenio Pacelli, a későbbi XII. Pius pápa is tanára volt. Nagyvárad Magyarországhoz csatolása után váradi kanonok lett, korábban pedig katonai lelkész. Püspöki ünnepi alkalmak kivételével egyszerű fekete reverendában járt és pileolust sem viselt. Habitusa Ferenc pápa egyszerűségére emlékeztet bennünket: Bánáss püspök is sokszor a villamost választotta a személyautó helyett. Politikai állásfoglalásként debreceni plébánossága idején házigazdája volt az ideiglenes magyar kormány, a felszabadulás utáni első magyar kormány ülésezésének. Amikor Mindszenty Józsefet 1945. szeptember 2-án kinevezték prímássá, akkor kapta Bánáss László is kinevezését a veszprémi egyházmegye apostoli kormányzójává. 1946-ban szentelte püspökké Mindszenty József bíboros. A veszprémi székesegyházban nyugszik.

Udvarhelyi Erzsébet
forrás: Magyar Katolikus Lexikon