K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Krisztus-ikon, XVIII. század, orosz

A katolikus múzeum ortodox liturgikus műtárgyai az erdélyi származású diplomata-műgyűjtő püspök, Bánáss László gyűjtéséből származnak. Román, szerb és orosz ikonokat is találunk a Gyűjteményben. Az ikonok egy része – a konzervatív óhitű mozgalom kezdeményezésére – oroszországi ortodox kolostorokban manufakturális gyártással készült. Az óhitűek a nagy péteri reformok ellenlábasai voltak. A Gyűjtemény kvalitásosabb ikonjai a Dimitrij Rosztovszkij-féle Kijevi Akadémiához kapcsolhatók és a napóleoni háborúk során kerültek Oroszországból Erdélybe. A 17. század ’90-es éveiben Dimitrij Rosztovszkij kiemelkedő egyházi személyiség, teológus, író, prédikátor volt és a Krupickij-i Szent Miklós-monostor elöljárója.

„Az ikont maga Krisztus festi. Az ikonfestő böjtöl és imádkozik, egész erkölcsös életvitelével készül, hogy az ecsetet ne ő vezesse, hanem az ősikon, Krisztus. A bizánci ikonfestészetben nem a művészi önmegvalósítás, nem az egyénieskedés a cél, hanem Krisztus igazságainak megjelenítése, az Ő tekintete, az Ő műve a szentekben. Így az ikonra nem is a művész neve kerül, hanem Krisztusé és az ábrázolt szenteké. Valódi ikont ezért akárki nem festhet: attól, hogy tehetséges festő, még a képe nem lesz ikon. Nélkülözhetetlen az imádság, az erkölcsös életvitel, valamint az Egyház hitelesítése.”
- dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense

Udvarhelyi Erzsébet

Ortodox gyűjtemény - Athoszi kereszt, XVIII. századOrtodox gyűjtemény - szerb körmeneti kereszt, XIX. század