K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény - Ötvösgyűjtemény - Kehely, XVIII. század

E gyűjteményben elsősorban az oltárfelszerelés tárgyaival találkozunk, azokkal az alkotásokkal, amelyek a liturgia eszközei. A Vasa Sacra, tehát azok a szent edények, amelyeket az áldozat bemutatásánál használnak, illetve, amelyekben az Eucharisztiát őrzik és ünnepélyesen bemutatják: a kehely, a paténa, a cibórium és az úrmutató tartozik ide. A Vasa non Sacra, azok a tárgyak, amelyek az áldozat előkészítésének eszközei: a misekannák a tálcával, az oltárkereszt, az oltárcsengő, a gyertya-, a szenteltvíz- és a tömjéntartó. Az uralkodó téma mindig Krisztus. Szimbolikus ábrázolásai közül a leggyakoribb a bárány és a halott gyermekeit saját vérével életre keltő pelikán. A bárány a húsvéti áldozatra utal és ezen keresztül a Megváltóra, a pelikán pedig idézi Jézust, aki az Eucharisztiában önmagát adta eledelül. Gyakran találkozunk Krisztus egyalakos ábrázolásával: kereszten függve, trónoló üdvözítőként, az utolsó ítélet bírájaként és a feltámadt Jézus alakjában. Az ötvöstárgyaknak ezek az ábrázolásai különböző technikai megoldásokat mutatnak: domborítás, zománcképek, kisalakú körplasztika. A Gyűjtemény több liturgikus koronázási műtárgyat őriz, különösen az Erzsébet- és a Zita-koronázás emlékeiből. Az ötvösgyűjteményt ortodox liturgikus tárgyak is gazdagítják.

Az oltárfelszerelés tárgyai mellett a múzeumnak gazdag ereklyegyűjteménye van, s ezek mindegyike jelentős ötvösművészeti alkotás.

Az ötvösgyűjtemény szinte megszámlálhatatlan része a pecsétek, érmek, emlékérmek, kitűntetések sora, melyek nagyrészt a püspökséggel kapcsolatosak, helyi vonatkozásúak.

Részben ide tartoznak az úgynevezett apácamunkák: középen többnyire ereklyét vagy szentképet helyeztek el, körülötte feliratokat, és nagy gondossággal hímzett virágokkal, fémrozettákkal, gyöngyökkel és ékkövekkel vették körül azt. Eredetileg apácakolostorok által készített művek voltak. A képeket fa keretbe helyezve, üveg alatt őrizték.

Dávid Katalin, H. Kolba Judit

Ötvösgyűjtemény - Cibórium, XVI. századÖtvösgyűjtemény - Úrmutató, XVI. század