K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 

Kiemelkedően gazdag a múzeum festménygyűjteménye. Nagy részük az egyházmegyei templomokban állt egykor, de több plébániákról, magánadakozásból és a püspökségről származik, a 15. századtól napjainkig. A firenzei és a velencei Madonna-ábrázolások mellett Fájdalmas Anya-ábrázolás is előfordul. A képen a firenzei iskola egyik alkotása látható a 16. század végéről, Andrea del Sarto után. A Gyűjtemény jelentős darabja még a velencei iskola Madonna-ábrázolása Veronese után.

A 18. századból számos szentet ábrázoló festmény emlékeztet a templomok egykori gazdag berendezésére, oltárképeire, általában a védőszenteket, vagy a különösen tisztelt, bajok – pestisjárványok, tűzvészek – idején segítséget nyújtó szenteket festették. Jelentős részük osztrák mester munkája. A 17-18. századi spanyol, flamand mesterek munkái mellett osztrák és magyar barokk festmények egészítik ki a gyűjteményi anyagot, Dorfmeister, Cymbal és Orlay Petrich Soma alkotásai. A szobrokhoz hasonlóan sajátos csoportjai e gyűjteménynek a 19. század végén lebontott oltárképek. Számos püspök- és kanonok-portrét is őriz a Gyűjtemény. A 17-19. századi orosz, szerb és román, fatáblára festett vagy fémlapokkal díszített ikonok Krisztus és Szűz Mária vagy a bizánciak által tisztelt szentek alakjait reprezentálják.

A 20. század egyházi festészetének jeles alakja, Prokopp Péter több mint 80 képpel szerepel az anyagban, liturgikus jeleneteket és szenteket ábrázoló modern megfogalmazású képeivel.

Kortársa Eschenbach Jenő szentek és Krisztus szenvedésének történetét festette meg. A 20. századi festészet szellemében alkotta szénrajzait, metszeteit, színes, nagyméretű olajképeit Muzsinszki Nagy Endre. A múzeum 87 darab, elsősorban Jézus életét ábrázoló művét őrzi. Ő készítette a jeruzsálemi magyar kápolna képeinek egy részét is.

H. Kolba Judit