K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
A reformáció liturgikus tárgyai és személyes emlékei
2013. szeptember 17. - Értékeink-örökségünk
« vissza
A reformáció liturgikus tárgyai és személyes emlékei
Kolba Judit művészettörténész előadása az Ars Sacra Fesztiválon
Luther Márton tanai az 1520-as években eljutottak Magyarországra. Rövidesen a svájci Zwingli és Kálvin által módosított reformációs irányzat is feltűnt és az 1530-40-es években nagyobb körben terjedt el. Elsősorban Erdélyben és Kelet-Magyarországon találtak követőkre a külföldről hazatérő prédikátorok, a főnemesek és fejedelmek támogatásával. Hamarosan átvették a katolikusok templomait, melyekben az oltárokat, szobrokat, képeket a puritanizmus jegyében eltüntették. A reformátusok jelentősen leegyszerűsítették a liturgiát: bevezették a két szín alatti úrvacsorát, melyet nem az oltáron, hanem a templom közepén álló asztalnál osztottak. Ehhez elsősorban kehelyre volt szükségük, melyek kezdetben, a korábbi templomban használt, még gótikus formájú kelyhek voltak. Rövidesen saját tárgyakat használtak az Istentiszteleteken, melyek nagy részét tehetős híveiktől kapták: az általuk használt világi edényeket. Talpas poharakba, fedeles serlegekbe, kannákba, serlegekbe, a gyapjas poharakba öntötték a misebort. Mivel a két szín alatti úrvacsorához sok kis darab kenyeret osztottak, a korábbi paténák helyett kenyérosztó tányérokra helyezték ezeket, melyekre bibliai idézeteket véstek. Mivel a gyülekezetek nagy része szegényes körülmények között élt, hamarosan elterjedt a „szegények ezüstjének” nevezett ónedények használata: számos ónkanna, serleg, kehely készült ónból, szintén vésett, bibliai idézetekkel. A még szegényebb helyeken cserép kannákat is tartottak, ugyancsak a bor tárolására. Ezek egy része az Erdélybe befogadott habánok termékei voltak. Az Úr asztalát mindig díszes, hímzett terítőkkel borították, melyek vagy fejedelmi udvarok /Lorántffy Zsuzsanna/ hímzőműhelyeiben készültek vagy azokat kisebb polgári közösségek hímezték. Ezek az úgynevezett úrihímzések. Az előadás végén néhány, a reformációt patronáló fejedelmi személyhez kapcsolódó tárgyi emléket mutatok be, Habsburg Mária, Izabella királyné, Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna, Bornemissza Anna és I. Apafi Mihály hagyatékából. dr. H. Kolba Judit
« vissza