K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Kék szalon

A Veszprémi Érseki Könyvtár 65.000 kötetes állománya magában foglalja a Püspöki Könyvtár, a Káptalani Könyvtár és a Papnevelő Intézet Könyvtára könyvgyűjteményét. Új nevét a Veszprémi Egyházmegye érsekségi rangra emelése, 1993 után kapta.

A Püspöki Könyvtár alapítása Padányi Biró Márton püspök nevéhez fűződik. Biró Márton 1745-től 1762-ig volt a nagy kiterjedésű veszprémi egyházmegye főpásztora. Egyházmegyéjét Sümegről, az általa épített püspöki rezidenciából kormányozta. Tollforgató és olvasó egyéniség volt. Sümegi palotájában könyvtárat alapított. Ebben a körültekintő munkában nagy segítségére volt bécsi megbízottja, Tessedik István. Nagyon rövid idő alatt összeállt a 607 kötetből álló gyűjtemény és az 1751-es esztendő második fele már a leltározás időszaka volt. A könyvek mindegyikében kézírással szerepel a possessori bejegyzés: Padányi Biró Márton veszprémi püspök könyveiből, 1751. Leltárkönyvében a műveket szakcsoportosításban közölte. Elegáns elhelyezésük a püspöki rezidencia házi kápolnája melletti helyiségben történt.

Utóda Koller Ignác (1762-1773), a veszprémi Püspöki Palota építtetője. A Palota északi emeleti szárnyán, a kápolna mellett művészi bútorzatú könyvtárszobát létesített, amelynek polcain sorakoztak az általa vásárolt könyvek, összesen 1671 kötet.

Különösen nagy gondot fordított a könyvtár fejlesztésére báró Hornig Károly bíboros. 1888-ban foglalta el püspöki székét, 1912-ben X. Pius pápa bíborossá nevezte ki. Budapesti és bécsi könyvkereskedője tájékoztatta a könyvpiac újdonságairól. A könyvtárával, könyveivel kapcsolatos összes munkát maga végezte. Az állományt halála után leltározták, összesen 17.346 kötetet. Ez a könyvanyag képezte/ képezi a Püspöki/ a mai Érseki Könyvtár gerincét.

Veszprém két világháború közötti püspöke – Rott Nándor – Biró Márton, Koller Ignác és Hornig Károly könyvtárának együttes kezelését 1928-ban Schwartz Róbert szertartóra, könyvtárosra bízta. Gondos munka eredményeként elkészült a szerzői és a szakkatalógus. A káptalani és a szemináriumi könyvtár háború utáni mostoha sorsa tette indokolttá a három könyvtár együttes kezelését.

A könyvtár őrzi a székesegyház értékes kottatárát is, amely különleges 18-19. századi zenei dokumentumokkal rendelkezik. A kutatók nagyobb részének érdeklődési köre a helytörténet. A feldolgozás Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben történik.

Kredics László, Jámbor Tamás