K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
2020. március 4. - Értékeink-örökségünk
bradatibortemplomiuvegablakadunaujvarosban.jpg,

Múzeumi hírmozaik – 2020. február
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Szakrális terek címmel nyílt tárlat Budapesten

Szakrális terek címmel rendezett kamarakiállítást február elején a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége az intézmény Andrássy úti székházában, Budapesten. A tárlaton láthatók többek között Rainer Péter építész-belsőépítész különleges tervrajzai, makettjei, templomépítészeti elgondolásait tartalmazó vázlatai, melyek közül kiemelkedik rendkívüli látványt nyújtó Gömbtemplom c. tervrajza. Ezen egy igazi gömböt láthatunk, amelynek nagyobb része a föld alá tagozódik, többemelet mélységben. Ugyancsak a kiállítás fő helyén tekinthetők meg Bráda Tibor festő- és üvegművésznek a dunaújvárosi Krisztus Király-templomba készült, 2019-ben átadott hatalmas méretű üvegablakairól készült fotók. Egy másik tablón Mújdricza Ferencnek a 2013-ból való hévízi Nyolc boldogság hálaadó kápolnájához készült terve elevenedik meg fényképeken, fantáziadús, organikus építészeti megoldásaival; virágmotívumú kupolájával. A kiállításon templomi festmények is láthatók, így például Nemcsics Antal festőművésznek, a Budapesti Műszaki Egyetem 2019-ben elhunyt egykori tanárának freskótervei, rajzvázlatai, Mester Éva restaurátorművész, színdinamikai szakértői dokumentációi, a középkori templomi freskók színalkalmazásáról az erdélyi Szent László király-ábrázolásokban, továbbá homoródi unitárius templomokban.
tovább »
2020. március 4. - Értékeink-örökségünk
szentharomsag-teraszoborcsoporttal.jpg,

A veszprémi Szentháromság-szobor
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A veszprémi vár történelmi, egyházi és kulturális, múzeumi épületei között, az érseki palota, a Szent Mihály-székesegyház és a Szent István ferences templom által határolt téren található a 270 éve, 1750-ben Padányi Biró Márton veszprémi püspök által felállított, felszentelt Szentháromság-szobor, mely az egyházmegyei központ egyik legszebb éke, emlékjele, hiszen a Szentháromság megjelenítése mellett szentek sorának állít méltó emléket. Művészi kivitele miatt a budavári Szentháromság-szoborral állítják párba gyakran a művészettörténészek.
tovább »
2020. március 4. - Értékeink-örökségünk
margit-romokveszpremben.jpg,

A Szent Katalin-kolostor jubileumán
A veszprémi vár Szent Benedek sziklája alatt, a Séd bal partján, a történelmi Szentkatalinszegen alapította Bertalan püspök veszprémi szolgálata (1226–1244) idején, 780 évvel ezelőtt azt az apácakolostort, amelyet a hazánkban akkoriban megtelepedő Domonkos-rend első kolostorai között tart számon az egyháztörténet. Első házaikat a domonkosok Győrben (1225), Esztergomban (1225), Székesfehérváron (1230 körül), Pécsett (1238), Veszprémben (1240) és Budán (1252) építették fel.
tovább »
2020. február 2. - Értékeink-örökségünk
boscoszentjanos.jpg,

A kallódó ifjak nevelője – Bosco Szent János, a szalézi rend alapítója
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A katolikus világegyház január 31-én Don Bosco Giovannira, azaz Bosco Szent Jánosra emlékezik, aki a szalézi rend alapítója, pedagógus, jeles egyházi író volt.
tovább »
2020. január 26. - Értékeink-örökségünk
durer-festmenyastephansdomban.jpg,

Múzeumi hírmozaik – 2020. január
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Eucharisztikus szentképgyűjtemény

Eucharisztikus témájú szentképgyűjteményéből állított össze tárlatot Kovács Csaba Albert plébános Tatán a Szent Imre-plébániához tartozó kapucinus rendház folyosóján. A kiállítás látogatói egy képregénnyé formált installációs mozaikon keresztül hitünk legmélyebb titkához kerülhetnek közelebb. A tatai esperes-plébános a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében 2019. december 25-én, karácsonyi ajándékként nyitotta meg a mintegy ezer darabot számláló, eucharisztikus témájú szentképgyűjteményéből rendezett tárlatot. Az ötvennégy tablóból álló kiállítás egész évben látogatható.
tovább »
2020. január 3. - Értékeink-örökségünk
letoltesudvadyerzsebetharomkiralyok.jpg,

90 éve született Udvardi Erzsébet
Udvardi Erzsébet, Munkácsy- és Kossuth-, valamint Pro Cultura Christiana-díjas festőművész, akit a ’Balaton festőjeként’, a ’fény festőjeként’ is jegyez a művészettörténet, s akinek templomi szakrális festményei megyénkben és az ország számos pontján megtalálhatók, 90 esztendeje, 1929. december 27-én született Baján a Duna partján. Az ódon hangulatú város, a folyónak és mellékágának, a Sugovicának a közelsége, a hegyek és vizek különös fényei, színei, a mélyen hívő családi, majd iskolai környezet meghatározóak voltak lelki-szellemi és térbeli látásmódjának kialakulásában.
tovább »
Aki másokat segít, maga is emelkedik lélekben Dr. Albert József szociológus emlékére
2019. november 20. - Értékeink-örökségünk
albertjoska.jpg,

Aki másokat segít, maga is emelkedik lélekben Dr. Albert József szociológus emlékére
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
November 18., 19:57 ·

Aki másokat segít, maga is emelkedik lélekben
Dr. Albert József szociológus emlékére

Szomorú hírről értesülhettünk november 16-án: Elhunyt dr. Albert József professor emeritus, szociológus, főiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, népművelő. Albert Józsefet 1972-től munkája, hivatása Veszprémhez kötötte, fiatal nemzedékek sorában hagyott maga után szép emlékeket, egyetemisták, középiskolás diákok kaptak tőle/általa életre indító, elkötelezettségre, hivatási hűségre bíztató eligazítást, a rászorulókért, a szociális segítségre, ellátásra szorulókért való szolgálatra buzdítást, szakmai ismereteket. Az utóbbi két évtizedben a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munka Tanszékének vezetőjeként oktatómunkájával, értékes publikációival, gyakorló keresztény példaadásával írta be nevét megyénk kulturális/társadalmi/egyházi életébe.

Mikor Veszprém Város Önkormányzata 2010-ben Hornig-díjban részesítette áldozatos munkájáért, pedagógiai és tudományos munkájáért így vallott az általa vezetett képzés lényegéről: „A szociális munka valójában nem is munka, hanem szolgálat. Az első szociális munkás Jézus Krisztus volt, akit aztán sokan követtek a történelemben.” Megtisztelő, mondta, hogy a Hornig Károly (1840–1917) veszprémi püspök (1888‒1917), bíboros nevével fémjelzett kitüntetést neki szánták. A névadó főpásztor valamennyiünknek példaképe lehet, fűzte hozzá, hiszen nagyvonalú kulturális, művészeti mecénássága mellett a szegényeket, elesetteket, betegeket támogató jótékonykodásáról is híres volt.

A közelmúltban pedig egy tanévnyitón a Hittudományi Főiskolán a növendékekhez szólva ekképp vallott a szociális munka küldetéses voltáról: „Az eredmények, volt növendékeink visszajelzései igazolják, hogy érdemes a közösségért, az elesettekért munkálkodni. Aki hivatástudattal végzi munkáját, az nemcsak másokat segít és emel, hanem maga is emelkedik emberségben, lélekben.”

Fordulatokban, szakmai küzdelmekben teljes életútjáról, hitvalló munkálkodásáról a Hornig-díj átvétele után a Keresztény Élet című hetilap Világiak az Egyházban rovatába készítettem portrébeszélgetést vele. Albert Józsefet rendkívül szerény embernek ismertem meg, akinek lelki gazdagsága, empátiája magával ragadta mindazokat, akik vele – akárcsak egyszeri – beszélgető vagy talán mélyebb baráti kapcsolatba kerültek. Most, a búcsú óráiban, kívánva, hogy mielőbb a színről-színre látás országába, a Mennyei Hazába érkezzék, szeretettel osztom meg e nekrológ végén az említett, 2010-ben megjelent portrécikket:

Világiak az Egyház szolgálatában
Szociális érzékenységét szülőfalujából hozta

A Dunántúl egyik legismertebb és a beiskolázás szempontjából is legkedveltebb szociális munkás képző intézménye a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, melynek tanszékvezető tanára Albert József nemrég a város elismerő kitüntetését, a Hornig-díjat vehette át több mint egy évtizedes elkötelezett fejlesztő-szervező tevékenységéért. A kitüntetettnek komoly érdemei vannak abban – hangzott el a laudációban –, hogy a szociális munkás képzés színvonalas, gyakorlatorientált, s hogy a főiskola fennállása óta eltelt tizenöt évben végzett hallgatók ma már a város és a megye meghatározó szakemberei lettek.

Dr. Albert József szociológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Mélyről érkezett, paraszti sorból küzdötte fel magát az értelmiségi létbe. Egy Bács megyei ötszáz lelkes pici faluban, Bácsszentgyörgyön született, a település aprócska osztatlan iskolájában kezdte meg tanulmányait. Nagy szegénységben éltek a családban, mégis boldog gyermekkora volt, hiszen a közösség gondviselő szeretete vette körül őket, s a falu minden lakóját. Különösebb hátránya nem volt az osztatlan iskola miatt sem – állítja. A kisiskola, a „kislétszámúság” inkább előnyt jelentett a tanulásban, s jó felkészítést adott a folytatáshoz.

Hogy hívő családban nőtt fel, az nem volt akkor és abban a világban különlegesség, állítja. Már apró gyermekként rendszeresen ministrált. Nagyon gazdag volt a hitélet a faluban, az emberek még pap nélkül is összejártak imádkozni esténként, s ő is gyakran velük ment. Ott tapasztalta meg a közösség és a közösségi ima erejét. Az emberek észrevették egymás gondjait, és segítőkészek voltak egymáshoz, a rászorulókhoz. Érdekes módon e segítőkészség még a téesz-időszakban is megmaradt, mondja. Ha valakinek meghaltak a szülei, vagy egy családban az anya, az apa egyedül maradt a gyermekekkel, vagy betegség, öregség miatt vált bizonytalanná valakinek a helyzete, akkor a téeszelnök a saját feladatának tekintette, hogy segítsen egy kis gabonával, egyébbel. Szociális érzékenységét, vallja, bizonyára innen hozta magával.

Miután jó tanuló volt, a bajai gimnáziumba jelentkezett, s fel is vették. Kollégiumi elhelyezésében a plébánosuk segítette. Az egyetemi felvételinél az ELTE-n aztán kiderült, hogy paraszti származása nem hátrány, hanem éppen ellenkezőleg, kedvezményekkel járt. Magyar-népművelés szakos hallgató lett, s Eötvös-kollégista is. A népművelés is olyan tevékenység, amely segítőkészséget, egyfajta szellemi támogatást jelent a hátrányt szenvedőknek, mondja. Hiszen olyan ismeretterjesztést kell teremtenie az e területen dolgozónak, amelynek révén az emberek tudása gyarapodhat, s alkalmat találnak tanulási hiányaik pótlására is.

Egyetemi tanulmányaihoz a szomszéd faluból, Gara községből kapott társadalmi ösztöndíjat, azzal a kötelezettséggel, hogy majd ha végez, ott áll munkába, mint művelődési ház vezető. De mégis máshogy alakult a sorsa, mert ott az igazgatót nem akarták elmozdítani tisztségéből, mikor ő diplomázott. Végül kisebb huzavona után egy szakmai hirdetés nyomán Vonyarcvashegyre került, ahol három évig vezette a kultúrházat. Miután rendszeresen írogatott programjaikról, életükről, kulturális terveikről a megyei lapnak, egyre többen megismerték a nevét, s hamarosan meghívták Veszprémbe, hogy ott folytassa népművelői munkáját a megyei művelődési házban. Itt tíz évig dolgozott. Munkája mellett felerősödött a szociológia iránti érdeklődése, s elvégezte azt kiegészítő szakként az egyetemen is. Később kandidátusi fokozatot is szerzett e területen. Első szociológiai kutatásait a megyei művelődési házban végezte; egy általa szervezett szakmai csoporttal ifjúsági klubokat vizsgáltak, művelődési igényfelméréseket végeztek. Mikor a Veszprémi Egyetemen is létrejött egy szociológiai csoport, megkeresték, hogy legyen a munkatársuk. Közel húsz éven át tevékenykedett ott, s mellette tanított is. 1997-ben hívták meg a hittudományi főiskolára, rábízva a szociális munkás képzés megszervezését. Ez egy új terület volt az életében, bizonyos szempontból kihívás is, mondja. A tanszéken ma már szociológiai kutatásokat is folytatnak, sőt a hallgatókat is be szokták vonni ebbe a munkába.

Valójában a szociális munkás képzés nagyon közel áll hozzá. Származása s az említett faluközösség segítőkész szemléletének öröksége, keresztény attitűdje elkötelezetté tették e munkában, vallja. Az egyház két évezredes múltja rendkívül gazdag a szociális munkával kapcsolatos hagyományokban, amelyre építeni lehet és szükséges is. Ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy a szociális képzésben több vallásos, egyházi jellegű tantárgy is szerepeljen. Az idén 15 éves a szociális képzés a veszprémi hittudományi főiskolán, s szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Nagy gondot fordítanak az elmélet mellett a gyakorlatra is, jól felkészült szakemberek tanítanak a tanszéken, családias a légkör. A terepgyakorlatot a hallgatók a városi-megyei szociális intézményekben végzik, de az utcai szociális munkában is részt vesznek. A jubileumi ünnepi konferencián nemrég a náluk végzett fiatalok egy csoportja tartott szakmai beszámolót arról, hogyan alakult pályájuk, mivel foglalkoznak ma munkahelyükön. Ami elhangzott, azt bizonyítja, hogy a szociális munka presztízse általuk is sokat emelkedett a társadalomban, s erre kollégáival joggal lehetnek büszkék.
Albert József három gyermek édesapja. Felesége pszichológus. Fruzsina lánya is szociológus, Ágnes lánya pszichológus, Ádám fia történelem szakos tanár és grafikusművész. A kitüntetés váratlanul érte, mondja, de jóleső érzéssel tölti el, hogy egy nagyon tevékeny, szociálisan érzékeny püspökről (Hornig Károly – 1840 – 1917) nevezett díjat vehetett át a várostól.
Toldi Éva
(Megjelent a Keresztény Élet 2010. november 28-i számában)

A képen: Dr. Albert József szociológus a Hornig-díj átvételekor, 2010. november 15.
Forrás: vehir.hu

Dr. Albert József szociológus, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közművelődési előadó

Iskolai végzettség, tudományos fokozat
1998 – Távoktatási menedzsertanfolyam (Heerlen – Leuwen)
1996 – A szociológiatudomány kandidátusa (MTA Budapest), CSc
1993 – Hathónapos nemzetközi környezetvédelmi kurzus (Tempus PEPE) Hollandiában: Tisztább termelés (Cleaner Production), Környezetszociológia (Environmental Sociology) – Erasmus Egyetem, Rotterdam
1984–1986 – ELTE BTK szociológia szak (diploma)
1979 – Egyetemi doktori fokozat pedagógiából (ELTE)
1964–1969 – ELTE BTK magyar nyelv és irodalom – népművelés szak diploma

Oktatói tevékenység
2016 – Közművelődési alapismeretek
2015 – Szabadidő és rekreáció
2000 – Szociális kutatás
1999 – Környezetpolitika tárgy oktatása
– Környezetvédelem és környezetpolitika az EU-ban
1998 – Oktatásszociológia tárgy oktatása
– Devianciaszociológia
– Kisebbségszociológia
1997 – Szakdolgozat-készítés módszertana
1996 – Környezetszociológia tárgy oktatása
1993 – Környezetszociológia speciális kollégium vezetése
1987 – Értelmiségszociológia speciális kollégium vezetése
1984 – Szociológia tárgy oktatása

Munkahelyek
2016 – Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (professor emeritus)
1998–2015 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (tanszékvezető)
1997–2004 Veszprémi Egyetem (egyetemi docens)
1996– Veszprémi Egyetem (tudományos fõmunkatárs)
1984– Veszprémi Egyetem (tudományos munkatárs)
1974–1983 Georgi Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Veszprém (kutatási csoportvezetô)
1972–1973 Veszprémi Városi Tanács Művelődésügyi Osztálya (közművelődési felügyelő)
1970–1971 Művelődési Ház, Vonyarcvashegy (igazgató)

Tanulmányutak
Lengyelország, Finnország, Anglia, Hollandia, Belgium, Spanyolország

Publikációk
14 könyv, kismonográfia szerzője vagy társszerzője
33 könyvrészlet
73 cikk, tanulmány (folyóirat, konferenciakötet)
1 környezetszociológia jegyzet (társszerzővel)


1 szociológia jegyzet (társszerzőkkel)
1 társadalomismeret jegyzet (társszerzőkkel)
11 könyv szerkesztése
21 konferencia-előadás tartása

Tudományos, közéleti tagság és megbízatás
MTA köztestületi tagja (1996–), az MTA VEAB Szociológia munkabizottságának tagja (1984–), titkára (1994–2000), a Magyar Szociológiai Társaság tagja (1990–), a Magyar Szociológiai Társaság Felsõdunántúli Szervezetének elnöke (1994–2002) , az Európai Rurál Szociológiai Társaság tagja (1993–2000), a TIT Veszprém városi szervezetének elnöke (1989–2006), a MAB Szociológiai Bizottság tagja (2001–2003), a Horizont c. folyóirat szerkesztőségi tagja (1980–1991), a Studia Wesprimiensia c. folyóirat rovatvezetője (2002–), Veszprém város Szociális Alapítványa kuratóriumának tagja (2002–2010)

Publikációk: http://albertjozsef.hu/publ/konyv.html

https://www.vehir.hu/cikk/8986-atadtak-a-hornig-dijakat

 
Múzeumi hírmozaik
2019. november 18. - Értékeink-örökségünk
konyvmindszentybiborosrol.jpg,

Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen

A Külgazdasági és Külügyminisztériumban mutatták be Deák András Miklós – Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor Menedékben – Amerikai diplomaták Mindszenty bíborosról 1957–1970 című könyvét október 16-án. A kötet Mindszenty József bíborosnak a budapesti amerikai nagykövetségen töltött éveit dolgozza fel. Mindszenty József bíboros, hercegprímás 1956. november 4-én, amikor a szovjet fegyveres erők felújították támadásukat a magyar nép ellen, menedéket kért a budapesti amerikai követségen. Az Egyesült Államok kormánya sürgős humanitárius alapon menedéket biztosított a bíborosnak, aki egészen 1971. szeptember 28-ig tartózkodott a Szabadság téri épületben. Szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal teli volt az élete, két totalitárius rendszer is üldözte, börtönbe vetette, megkínozták, saját hazájában lett száműzött, külföldön halt meg, de egész életében megtartotta a hitet, és a krisztusi szeretet irányította minden cselekedetét – fogalmazódott meg a könyvbemutatón. A hercegprímás számára menedékül szolgáló ikonikus épület a főváros központjában található Szabadság téren áll, és 1900-as átadása óta mindig a szabadság jelképeként tekintettek rá.


A magyar görögkatolikus egyház kiállítása a NEK-re
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából a magyar görögkatolikus egyház Budapesten a Műcsarnokban két hónapig tartó nagy kiállítással mutatkozik be. A tárlaton, amely jövő év júliustól várja majd az érdeklődőket, számos olyan egyházművészeti és -történeti szempontból fontos alkotás lesz majd látható, amelyek eddig nagy nyilvánosság előtt még nem szerepeltek. Nemcsak egyházközségektől, hanem magyar és külföldi múzeumokból is kölcsönöztek tárgyakat. A legjelentősebb a Néprajzi Múzeum állományában lévő, a ma Kárpátaljához tartozó Magyarkomjátról (Veliki Komjati) származó ikonosztáz több mint 60 darabból álló tárgyegyüttese. Az ikonosztáz 1913-ban került múzeumi tulajdonba. Háborúk, költözések és a nem megfelelő raktári körülmények erősen nyomot hagytak a képeken. A faragványok jelentős része megsemmisült. A 18. század végén készült ikonosztázion restaurálása egyedülálló összefogás során valósulhatott meg. A Néprajzi Múzeum a Görögkatolikus Metropólia rendelkezésére bocsátotta az ikonosztáz darabjait restaurálásra, hogy az kezdetben a NEK-kiállítás részeként, később pedig a Görögkatolikus Múzeum meghatározó darabjaként legyen látható a nagyközönség számára.

Tudományos folyóiratot alapított a MMSZ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóiratot hozott létre Máltai Tanulmányok néven. A tudományos lap interdiszciplináris megközelítésben közöl tanulmányokat a mentálhigiéné, a pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről, egyes témákat kiemelten kezelve. Célja, hogy tudományos igényességgel, elméleti szinten is reflektáljon a karitatív gyakorlat megvalósítására, a minket körülvevő világ fontos kihívásaira, a segítőszakma meghatározó eredményeire, eseményeire, az egyes kutatások főbb irányaira és más, közérdeklődésre számot tartó szociális témákra. A lap évente négy alkalommal, negyedévente jelenik meg egy-egy tematikus számmal. A folyóiratot két-két összevont számmal indítják útjára, az ünnepi évhez szorosan kapcsolódóan szimbolikus, a szervezet karakterét, sajátságos karizmáját meghatározó témákkal.

Nápolytól Velencéig – kiállítás Veszprémben
Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet két évszázada (17‒18. század) címmel nyílt meg május elején, a Gizella-napok nyitányaként Veszprémben a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény reprezentatív kiállítása az érseki palotában és a Tejfalussy kanonoki házban, amely december 31-ig látogatható.
Négy kiemelkedő itáliai központ ‒ Róma, a Nápolyi Királyság, Bologna és a Velencei Köztársaság ‒ festészete köré csoportosítva tekinthetik meg az érdeklődők a kiállítást, a Gyűjtemény 17‒18. századi itáliai barokk grafikai és festészeti anyagát. Emellett válogatás látható a budapesti Szépművészeti Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, az esztergomi Keresztény Múzeum és a Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteménye, valamint a Budapesti Történeti Múzeum gazdag itáliai barokk festészeti gyűjteményéből. Az esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteményéből Antiveduto Gramatica és Paolo Fignolio alkotásai láthatók, a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtárának gyűjteményéből Andrea Pozzónak a budavári jezsuita templom számára készített oltárképe tekinthető meg. A Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből a bolognai Guido Reni és Bertuzzi, valamint a velencei Carpioni alkotásai láthatók. A Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteményéből egy kőre festett olajfestmény, egy Angyali üdvözlet témájú ábrázolás gazdagítja a kiállítás velencei tematikai egységét. Az egri Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből a nápolyi Jusepe de Ribera és a velencei Sebastiano Ricci köréhez kapcsolható festmények láthatók. A Gizella Gyűjtemény gazdag grafikai anyaga ‒ a római Giuseppe Vasi, a velencei Carlo Orsolini és mások művei – mellett betekintést nyújt a Gyűjtemény tárlata a Gyűjtemény itáliai barokk festészeti anyagába is, így a nápolyi Luca Giordano és Francesco Solimena, a velencei Piazzetta műhelyébe, valamint római caravaggista alkotók remekműveivel is találkozhat a látogató.

Elveszettnek hitt írott kulturális örökség

Egyedülálló kultúrtörténeti felfedezést tett Szuromi Szabolcs Anzelm, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) tanszékvezető professzora, a PPKE Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója, az általa 2006 óta végzett kodikológiai (kézirattani) és paleográfiai (írástörténeti) kutatási program keretében Szentpéterváron. A Szentpétervári Nemzeti Könyvtár könyvállománya alapját az Ermitázs könyvtára képezi, beleértve annak középkori kódexeit és kódextöredékeit. A francia forradalom (1789–1799) és a napóleoni háborúk idején 1795-től kezdődően nagyszámú kötet került Európából Oroszországba, amelynek nagy része több éves szállítás és állományromlás után – Szentpétervárra került. Az érintetlen gyűjtemény modern kodikológiai leírását Szuromi Szabolcs professzor végezte el 2010-ben A jelenleg harminchat algyűjteményre osztott latin kéziratállomány magában foglalja a jogtudományi, filozófiai, történelmi munkákat, az orvostudományi, a fizikai, a kémiai, a matematikai, a gépészeti, a művészeti, a zenei, költészeti, retorikai, nyelvészeti és a klasszikus latin műveket. Szuromi Szabolcs a Szentpétervári Nemzeti Könyvtár engedélyével szisztematikusan feldolgozta azt a 902 kéziratot, amely a párizsi Saint Germain des Prés-i Apátság könyvtárából származik. Ebben olyan elveszettnek hitt kéziratok is találhatók, amelyek 1801-ben érkeztek töredékesen Szentpétervárra. A szentpétervári anyag tekintetében egyedülálló, hogy nem pusztán a kánonjogi kéziratokra terjedt ki, hanem a Saint Germain des Prés-i Apátság könyvtárából származó teljes kódexállományra (Biblia, formuláriumok, szentekről szóló beszédek, lelkipásztori kézikönyvek, Arisztotelésznek a lélekről, a fizikáról és a pszichológiáról szóló művei, Szent Benedek és Szent Ágoston Regulája, Cassiodorusnak a lélekről szóló műve, Avicenna művei, továbbá kánonjogi szövegek és gyűjtemények). A Szuromi Szabolcs által ismertetett teljesen új kutatási eredmények alapvetően és lényegileg alakítják át a középkori európai egyházi könyvkultúráról ismert képet, valamint sajátos hangsúlyokkal módosítják az eddig biztosnak vélt téziseket.

Középkori falfestményeket tártak fel Visken

A 15. század elején készült, Krisztus életének fontos jeleneteit ábrázoló falfestményeket tártak fel magyar restaurátorok a közelmúltban a kárpátaljai Visk református templomában. A Huszttól húsz kilométerre fekvő nagyközségben feltárt falképek rendkívüli művészettörténeti értékűek. Bár határon túli anyagról van szó, ám így is az összmagyar értékkincs részét képezik. A viski templom északi falán egy középkori krisztológiai ciklus indul, amelynek jelenetei a déli falon a diadalív pillérénél fejeződnek be. Jól azonosíthatók a Betlehemi gyermekgyilkosság, a Menekülés Egyiptomba, majd a Passió összes jelenetei, amelyek a Krisztus a pokol tornácán témával zárulnak.
A ciklust kiegészíti még két jelenet Mária halálával és Szűz Mária Krisztus általi mennyei megkoronázásával. A templom három, építéskori keleti ablaka mellett megfestett női szentek közül Alexandriai Szent Katalin, Antiochiai Szent Margit és Szent Borbála azonosítható, de feltárták egy tonzúrás szerzetes alakját is. A 15. századnak, Luxemburgi Zsigmond király uralkodása második felének nagyon fontos emléke ez, amely a Magyar Királyság virágzó időszaka volt. A falképet a reformáció idején vakolták be, illetve a felületét több kár érte, köztük egy 18. századi tűzvész és a későbbi átalakítások miatt a színe is megváltozott. Az ép felületeken a mai napig jól érződik az egykori magas festői kvalitás. Olyan festőműhely alkotásáról van szó, amelyet a környéken még nem tártak fel. Visk erődített református temploma 1270-ben épült. A 14‒15. században gótikus stílusban felújították, 1524-ben lett a reformátusoké. 1657. február 17-én II. Rákóczi György itt tartotta az országgyűlést megelőző istentiszteletet; a városházán lezajlott országgyűlésen döntöttek a lengyel hadjárat megindításáról. A tatárok által felgyújtott istenházát 1790-ben helyreállították, az épületet legutóbb 1970-ben újították fel. A mostani feltárás a Teleki László Alapítvány szervezésében, a Rómer Flóris-terv pénzügyi támogatásával valósult meg.
Összeállította: Toldi Éva
Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye, Magyar Kurír, Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpont, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény (Veszprém), Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 
2019. október 8. - Értékeink-örökségünk
6986398215584207276272922611282163974275072nret.jpg,

Assisi Szent Ferenc, az első reformátor
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Naphimnusz címmel tartott vetített képes előadást az Ars Sacra Fesztivál keretében, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény rendezésében, Veszprémben Toldi Éva tanár, újságíró az idén 810. jubileumát ünneplő ferences rend alapítójáról, Assisi Szent Ferencről.
tovább »
2019. október 2. - Értékeink-örökségünk
Atlenyegules-akiallitasreszlete.jpg, Átlényegülés - a kiállítás részlete
Átlényegülés - a kiállítás részlete
Múzeumi hírmozaik – 2019. szeptember
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kiállításmegnyitó a 2020-as eucharisztikus kongresszus jegyében

A 2020-as eucharisztikus kongresszus (NEK) előkészítő rendezvényeként nyitotta meg kapuit 2018 nyarán a pesti Vigadóban
tovább »
2019. augusztus 13. - Értékeink-örökségünk
aharomszentanyaanna-maria-erzsebet-legregebbisztanna-abrazolas8szazad-roma.jpg, A három Szent Anya (Anna, Mária, Erzsébet) - legrégebbi Szt Anna-ábrázolás (8. század, Róma)
A három Szent Anya (Anna, Mária, Erzsébet) - legrégebbi Szt Anna-ábrázolás (8. század, Róma)
Szent Annáról a legenda és a művészetek nyelvén
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Július 26-a a katolikus naptárban Szent Anna és férje, Szent Joachim ünnepnapja, személyükben a Boldogságos Szűz Mária szüleire, illetve Jézus Krisztus nagyszüleire emlékezünk minden évben. Az Anna név jelentése a héberben ’kegyelemmel áldott’, Joachimé pedig ’Isten megvigasztal’.
tovább »
2019. június 3. - Értékeink-örökségünk
matraverebely-szentkut-kegyszobor.jpg, Mátraverebély-Szentkút - kegyszobor
Mátraverebély-Szentkút - kegyszobor
Múzeumi hírmozaik 2019. június
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Szentkúti Szűzanya öltözetei – Kántor- és zarándokkönyv Kalocsán – Görögkatolikus múzeum Nyíregyházán – Nagy Gáspár-emlékév
tovább »
Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet a veszprémi várban – A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója
2019. május 11. - Értékeink-örökségünk
dsc7219.jpg,

Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet a veszprémi várban – A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója
^ További képekért
kattintson a fotóra!
II.rész
 
Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet a veszprémi várban – A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója
2019. május 11. - Értékeink-örökségünk
dsc2073.jpg,

Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet a veszprémi várban – A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Claudio Monteverdi Adoramus te, Christe (Imádunk Téged, Krisztus…) című műve vezette be a 28. Gizella Napok programsorozat és a Gizella Gyűjtemény Nápolytól Velencéig című barokk kiállításának ünnepélyes megnyitóját a veszprémi érseki palotában, 2019. május 7-én az Orlando Énekegyüttes előadásában, Vikman Pál karnagy művészeti vezetésével. A hagyomány jegyében a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény reprezentatív új kiállítással készült idén is az államalapító, egyházszervező királyunk, Szent István hitvesének, Boldog Gizella királynénak névünnepével kezdődő kulturális és lelkiségi programokban gazdag rendezvénysorozat megnyitására. Ezúttal Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet két évszázada (17‒18. század) címmel nyílt meg az ünnepi tárlat az érseki palotában és a Tejfalussy kanonoki házban.
A megnyitón Udvarhelyi Erzsébet, a Gyűjtemény igazgatója a köszöntő szavak után szólt a kiállításon látható alkotásokról, azok unikális értékeiről. Ezúttal zömében a Gyűjtemény tulajdonában lévő gazdag 17‒18. századi itáliai barokk grafikai és festészeti anyagból állították össze a tárlatot. A Gyűjtemény itáliai barokk grafikai és festészeti anyaga először kerülhet a látogatók elé kiállítás formájában, restaurált állapotban.

Négy kiemelkedő itáliai központ ‒ Róma, a Nápolyi Királyság, Bologna és a Velencei Köztársaság ‒ festészete köré csoportosítva tekinthetjük meg a kiállítást. A Gizella Gyűjtemény 17‒18. századi itáliai barokk grafikai és festészeti anyaga mellett válogatás látható a budapesti Szépművészeti Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, az esztergomi Keresztény Múzeum és a Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteménye, valamint a Budapesti Történeti Múzeum gazdag itáliai barokk festészeti gyűjteményéből. Az esztergomi Keresztény Múzeumból Antiveduto Gramatica és Paolo Fignolio alkotásait láthatjuk, a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtárának gyűjteményéből Andrea Pozzónak a budavári jezsuita templom számára készített oltárképében gyönyörködhetünk. A Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből a bolognai Guido Reni és Bertuzzi, valamint a velencei Carpioni alkotásai láthatók. A Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteményéből egy kőre festett olajfestmény, egy Angyali üdvözlet témájú ábrázolás gazdagítja a kiállítás velencei tematikai egységét. Az egri Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből a nápolyi Jusepe de Ribera és a velencei Sebastiano Ricci köréhez kapcsolható festmény látható. A Gizella Gyűjtemény gazdag grafikai anyaga mellett ‒ a római Giuseppe Vasi, a velencei Carlo Orsolini, etc. ‒ betekintést nyerhetünk a Gyűjtemény itáliai barokk festészeti anyagába is, közöttük a nápolyi Luca Giordano és Solimena, a velencei Piazzetta műhelyébe, valamint római caravaggista alkotók remekműveit tekinthetjük meg. Udvarhelyi Erzsébet igazgató, a kiállítás egyik kurátora megköszönte a kölcsönző múzeumoknak, hogy gazdag itáliai anyagukból a felsorolt alkotásokat a Gyűjtemény kiállításán bemutathatják.
Köszönetet mondott a kiállítás megalkotásában Koltai Györgynek a belsőépítészeti és a kivitelezési munkáért. Dobos Zsuzsanna művészettörténésznek, a kiállítás szakmai lektorának saját itáliai gyűjteményi anyaguk értékelésében, valamint Eisler János és Matits Ferenc művészettörténészeknek. Megköszönte a Pazirik Informatikai Kft.-nek a grafikai tervezési munkát, valamint a Drava-Dekor Kft.-nek a grafikai munka kivitelezését.

A négy meghatározó itáliai központ mellett megismerkedhetünk a kor kiemelkedő művészegyéniségeivel és remekműveikkel. Pietro da Cortona érett barokk művészetén át betekintést nyerhetünk a Rómában élő francia mesterek munkáiba és római vedutákat is láthatunk. Az igazgatónő a nápolyi tematika keretében bemutatott festményekről kiemelte, hogy Nápolyban a spanyol ízléssel, a túldíszítettséggel, a drámaisággal, az érzelmességgel és a rendkívüli népi vallásossággal és szenvedélyes alkotóival ismerkedhetünk meg. Bolognába érkezve a Carracci-fivérek akadémizmusát tanulmányozhatjuk. Végül a velencei vedutafestőkkel ismerkedhetünk meg és a 18. század kiemelkedő velencei alkotójával, Giovanni Battista Tiepolóval.

A kiállítás a Gizella Gyűjtemény püspöki műgyűjteményeinek értékes darabjait mutatja be, közöttük Bánáss László püspök barokk festészeti műgyűjteményét, amely Széchényi Miklós nagyváradi püspök műgyűjteményéből került a veszprémi diplomata püspök tulajdonába. Ezen értékes püspöki gyűjteményi darabok között tartunk számon egy Assisi Szent Ferenc-ábrázolást, amely mind a mai napig ismeretlen volt a nagyközönség előtt. A Gyűjtemény másik nagy büszkesége szintén egy római caravaggista alkotóhoz kapcsolódik: a szentírásfordító Szent Jeromost ábrázolja dolgozószobájában. A nápolyi alkotók között kapott helyett szintén az egykori Széchényi Miklós-műgyűjteményből származó, Luca Giordano köréhez tartozó festmény, amelynek témája: Irén és szolgálója Szent Sebestyént ápolja. A velencei Piazzetta apostolokat ábrázoló sorozata Marco Pitteri rézmetsző közvetítésével jutott el ahhoz a velencei alkotóhoz, aki megfestette a 12 apostolt ábrázoló olajképet. Az érseki palotában a római és a nápolyi barokk képek, míg a Tejfalussy-házban a bolognai és velencei alkotók remekművei tekinthetők meg.

A megnyitóünnepségen Márfi Gyula veszprémi érsek úr köszöntötte az egybegyűlteket. A főpásztor kiemelte, hogy a kiállítás gyönyörű, a kiállított képeket összeköti, hogy keresztény érzület jellemzi őket, vallásos áhítatot sugároznak. Az a keresztény szellemiség hatja át a tárlatot, amelynek most Európa bizonyos részein sajnos nincs becsülete. Hogy a Notre Dame leégett, az szimbolikus esemény is, mutatott rá, kifejezi Nyugat-Európa jelenlegi állapotát, azt, hogy Európa miként viszonyul saját keresztény gyökereihez, saját keresztény értékeihez. Európát ma nem érdeklik a keresztény gyökerek, mondta, ezért nekünk tudatosítanunk kell magunkban, hogy keresztények vagyunk, amelyhez e most nyíló kiállítás is hozzájárul, segíthet gyökereinkhez visszatalálni.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszönetet mondott Márfi Gyula érsek úrnak, hogy immár évek óta az érseki palotában és a Tejfalussy-házban kerülhet sor a Gyűjtemény szervezésében a Gizella Napok ünnepélyes megnyitására. Hangsúlyozta: az idei az első olyan programsorozat, amit abban a tudatban szervezhetnek meg, hogy 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz Veszprém. Majd rámutatott: a Gizella Napokon a város gazdag történelmi múltját és ezzel párhuzamosan pezsgő kulturális jelenét ünnepli a város, s ezúttal az említettek alapján a rendezvénysorozat a jövő ünneplésére is lehetőséget ad. Fogalmazhatunk úgy, fűzte hozzá, hogy Szent István hitveseként 1000 környékén Gizella királyné hozta be Európát Veszprémbe. Ez sorsfordító pillanat volt a magyarság életében. A város másik életmentő pillanata volt, amikor a 18. században Volkra Ottó püspök Veszprém (lakosságának lélekszáma a reformáció miatt radikálisan csökkent, a városnak már-már a léte forgott kockán) püspöki székébe nyert kinevezést, s intézkedése révén érkezhettek meg a városba a piarista szerzetesek, akik jövőteremtő szándékkal iskolát alapítottak. A 21. század formálása most a mi felelősségünk, történelmi feladatunk, fűzte hozzá a polgármester. Ehhez fontos bíztatás, hogy Veszprém elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. „Akkor leszünk továbbra is sikeresek, ha arra a gazdag történelmi tapasztalatra, történelmi múltra alapozzuk a jövőnket, amely mindig is jellemezte ezt a várost. Szeretnénk Európától tanulni, de példát is szeretnénk adni életünkkel” – fogalmazott zárásként a megtisztelő cím elnyeréséről Porga Gyula polgármester.

Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével és megnyitó beszédet mondott Dott. Gian Luca Borghese történész, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója is, aki kedvesen, tört magyar szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket, majd kifejezte ámulatát a gyönyörű barokk térben, az érseki palota korhű dísztermében tartott felemelő ünnepség iránt. Hangsúlyozta, hogy a kiállítás jó alkalom az olasz‒magyar kapcsolatok, de egyúttal az európai‒magyar kapcsolatok ápolására is. Kiemelte a nagy itáliai barokk központokat, hangsúlyozta a Szicíliai Királyság egykori fő- és koronázó városának, Palermónak az itáliai barokk művészetben elfoglalt szerepét, emellett köszönetet mondott a Gyűjteménynek a reprezentatív kiállítás megszervezésért.

Végül professzor emerita Prokopp Mária, az ELTE művészettörténésze, egyetemi tanára tartott szakmai megnyitót a tárlatról. Bevezetőjében kiemelte Boldog Gizella királyné szerepét a magyarság, a magyar kereszténység történetében. Gizella fiatal leányként eljött hitvesével idegenbe, hogy magyar anya lehessen, férje oldalán részt vett a kereszténység megszervezésében, egyházi szolgálataival a kereszténységet terjesztette. Fogalmazhatunk úgy, hogy a „magyarok édesanyja” lett, s példakép lehet számunkra napjainkban is. A kiállítás képei a bibliai jelenetek megformálása mellett a természet szeretetéről is tanúskodnak, s tekintetünket a mindenség Alkotójára emelik a „sursum corda” szellemiségének jegyében, mutatott rá. A barokk stílusirányzat is egyfajta újjászületés-élménnyel ajándékozta meg a világot, s ezáltal üzen korunknak is. A vérszerződés eseményét idézve kiemelte a hét vezér összefogását, amelyről példát vehetne napjaink magyarsága is, hiszen az újjászületés alapja, hogy egységben kell maradni, nem szabad a nemzet közösségének egymástól elszakadnia. Az érseki palota Johann Cymbal mennyezetfreskóira mutatva kiemelte a barokk architektúrafestészet jelentőségét, amely a hívő ember istenkapcsolatát, Istenhez törekvését mélyítette el, a valóságos tér és a mennyei szféra közti határvonal eltüntetésével.
A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója az Orlando Énekegyüttes Monteverdi-hangversenyével zárult. Orgonán közreműködött Major László. Az Énekegyüttes művészeti vezetője Vikman Pál karnagy.
A kiállítás 2019. december 31-ig, két helyszínen, a veszprémi érseki palotában és a Tejfalussy kanonoki házban látogatható.

Toldi Éva


BOLDOG GIZELLA FŐEGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY
8200 Veszprém, Vár u. 35. | +36 88 426 095 | info.boldoggizella@gmail.com |
gizellagyujtemeny.hu facebook.com/gizellagyujtemeny

 
2019. március 18. - Értékeink-örökségünk
49641895kuldkek.jpg,

Az Anyaszék szíve – Könyvbemutató Veszprémben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Oh, Szent László, édesatyánk, nyújtsad szent oltalmadat, / Hogy ellenség jöjjön reánk, ne engedd fiaidat…” – csendült a lovagkirályt idéző népének annak a veszprémi ünnepi eseménynek a prológusában, amely az Udvarhelyszék területén lévő hét középkori székely templom falképeit bemutató, fotókkal gazdagon díszített kötet bemutatására szerveződött.
tovább »
Múzeumi hírmozaik – 2019 január
2019. január 30. - Értékeink-örökségünk
prokoppeteremlektablajacsepelen.jpg,

Múzeumi hírmozaik – 2019 január
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„A magyar szabadság őrvárosa”

Nagyszabású rendezvénysorozat vette kezdetét január 6-án Debrecenben A szabadság fővárosa címmel, emlékezve és emlékeztetve arra, hogy 170 évvel ezelőtt fél éven át Debrecen volt a magyar nemzet fővárosa, amikor Kossuth Lajos híres kiáltványában „a magyar szabadság őrvárosának” nyilvánította.

A jeles évforduló alkalmából az eseménysorozat első programjaként – a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából – a városba érkezett a magyar Szent Korona hiteles másolata, amelyet a Déri Múzeum kupolatermében helyeztek el, ahol egy időszaki kiállításon A másik főváros – Kossuth és Debrecen 1849 című tárlaton Kossuth Lajos említett kiáltványát is kiállították. Ebben Kossuth lelkesen ír a magyar szabadság kivívásáról, hangsúlyozva ebben a város szerepét: „Debreczen azon szikla, mellyre fogja építeni Isten a magyar szabadság szentegyházát, mellyen diadalmaskodni a pokol kapui soha sem fognak. Ime én a nemzet nevében Debreczen városát, a magyar szabadság őrvárosának nyilatkoztatom...”

A tárlaton olyan műtárgyakat is bemutatnak, melyeket eddig nem láthatott a nagyközönség: emlékvereteket, érmeket, fém- és papírpénzeket, iratokat, nyomtatványokat, kinevezéseket, eredeti kéziratokat, fényképeket levelezőlapokat, metszeteket, valamint Kossuthnak 1848 előtt, a szabadságharc alatt, majd az emigráció hosszú évtizedei során írt fontos hivatalos és magánjellegű iratait. A kiállítás március 3-ig látogatható.

A száz éve született Prokop Péterre emlékeztek

Koszorúzással, hálaadó szentmisével és könyvbemutatóval emlékeztek január 19-én a főváros XXI. kerületében a nemzetközileg is elismert pap festőművészre, a száz éve született Prokop Péterre, aki élete utolsó négy évében a csepeli Szent József Otthonban lakott és alkotott. Az otthon falait a művész közel kétszázötven festménye, grafikai alkotása díszíti, kápolnájában pedig míves keresztútja látható.

Az ünnepi megemlékezés a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata fenntartásában működő otthon kápolnájában kezdődött, ahol Michael August Blume apostoli nuncius mondott imát a mintegy negyven évig Rómában emigrációban élő 2003-ban elhunyt Prokop Péter lelki üdvéért, akivel közeli, testvéri ismeretségben állott. Prokopp Mária művészettörténész méltatta a festőművész munkásságát, s a megemlékezésen bemutatták a Prokop Péter 100 – Emlékezések könyve című kötetet is, amely a csepeli önkormányzat gondozásában jelent meg, s benne mintegy hatvan egyházi személy, művész, író, kritikus és tisztelő gondolatai nyomán rajzolódik ki az 1919. január 6-án Kalocsán született pap, író, festő alakja. S hogy az olvasó saját képet is alkothasson a mesterről, százhatvan festménye is bekerült a könyvbe. Ezek mindegyike a Szent József Otthonban megtalálható eredetiben, ismertette a kötet három szerkesztője, Erdei Kvasznay Éva, Feledy Balázs és Prokopp Mária. A kötetbemutatón hangot kapott, hogy Prokopp Péter a 20. század egyik legkiválóbb alkotója volt, de sajnos hivatalos elismertsége elmaradt. Feledy Balázs művészeti író a művész emlékezetes gondolatait idézte: „egy vérbeli alkotó számára az alkotás mindig vallásos aktus is”. Végszóként pedig elmondta: Réti György italianista, nyugalmazott diplomata, történész szándéka, hogy kezdeményezi Prokop Péter szentté avatását.

Emlékérem Árpád-házi Szent Piroska tiszteletére

Szent Piroska, Szent László király lánya, illetve Komnénosz János bizánci császár felesége (aki a bizánciaktól a „béke”, „békesség” jelentésű Eiréné nevet kapta) tiszteletére 50 000 Ft névértékű arany és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsátanak ki, jelentette be nemrég a Magyar Nemzeti Bank. Az érem az Árpád-házi magyar szenteket bemutató gyűjtői sorozat második tagja, a 2017-ben megjelent Szent Margit-emlékérmet követi. Az emlékpénzeket Király Fanni ötvösművész tervezte; elsődleges szerepük az ismeretterjesztés és a megemlékezés, áll a tájékoztatásban.

A jegybank az érmével nemzeti történelmünk egyik kiemelkedő, bár méltatlanul kevéssé ismert szentje előtt tiszteleg. Az arany és a színesfém változatú emlékérmék motívumválasztásukkal hiteles képet adnak Árpád-házi Szent Piroskáról, életútjáról. Az előoldalon központi motívumaként a szent által alapított, konstantinápolyi Pantokrátor-kolostor látható, a hátlapon pedig Szent Piroska félalakos ábrázolása, kezében a kolostor alapító okiratával. Ezt az érmeoldalt az isztambuli Hagia Sophiában található mozaik alapján mintázták meg, melyet Szent Piroska egyetlen hiteles ábrázolásaként tartanak számon.

Restaurálták a belvárosi templom Mátyás-oratóriumát

Befejeződött a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom 15. századi Mátyás-oratóriumának (kegyúri imatermének) restaurálása. A szűk lépcsőn megközelíthető kis emeleti tér felújítása és az eredeti, reneszánsz kori falfestés feltárása 16 hónapig tartott. A királyi oratórium az egyetlen olyan terem Budapesten, ahol ilyen nagy területen, közel 180 négyzetméternyi falfelületen megmaradt az eredeti, rózsaszín-fehér-okker összetételű Mátyás-korabeli színező falfestés. A falon feltártak továbbá egy latin betűs török kori feliratot és több ábrát, például egy néhány centiméteres, kitárt karú alakot a fején töviskoronával, amely feltételezhetően korabeli Jézus-ábrázolás lehetett.

Bár írott dokumentum nincs arról, hogy Mátyás király a belvárosi templomban vagy bármely más templomban járt volna, ugyanakkor – tekintve hogy ez a templom volt a város fő temploma, és a király sokszor tartózkodott Pesten, illetve Budán jelentős egyházi ünnepek idején – nagyon valószínű, hogy használta az oratóriumot.

Az újraálmodott Róma – a Győri Corvina

A látogatók különlegesen értékes kiadványt tekinthetnek meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levél- és Könyvtár gyűjteményében tavaly december óta, egy corvina hasonmáskiadását, annak teljes szövegű fordításával. Flavius Bondus „Az újraálmodott Róma - Roma Instaurata” című műve Győri Corvina néven is ismert.

A kódex és díszes iniciáléi, valamint a Mátyás király címerével ellátott fehér borító Firenzében készült 1467-ben. A mű másolója Petrus Cennius firenzei könyvmásoló és címfestő volt. Valószínűleg saját kezűleg ő díszítette a címlapot is reneszánsz indafonatos ornamentikával. A corvinák közül nyolcat tekintenek az ő munkájának. A Győri Corvina fehér pergamenre íródott, ami az idők folyamán elszíneződött. A kódexet eredetileg Firenzében kötötték be, majd Budán, Ragusianus mester műhelyében helyezték díszesebb, vörös alapon kevés aranyozással ellátott kötésbe. A lapszéli bejegyzés, amely Vitéz János írása, piros tintával íródott. Ez tulajdonképpen egy sorszámozott jegyzék arról, amit az oldalon olvashatunk. A Győri Corvinából egyetlen példány maradt fenn, melyet a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár őriz.

Flavius Blondus műve az európai kultúrtörténet egyik különlegessége, melyben a szerző összeköti az európai kultúra csomópontjait az ókori gyökerektől saját, a reneszánszban megújuló korával. A mű megjelenése hatással volt a magyarországi kultúrára is. Az addig figyelemre sem méltatott ókori romok itt is az érdeklődés középpontjába kerültek. Felméréseket végeztek Aquincum emlékeiről, rajzok, látképek, feljegyzések készültek a maradványokról.

Összeállította: Toldi Éva

Forrás: Déri Múzeum (Debrecen), Magyar Kurír, MTI
 
2019. január 30. - Értékeink-örökségünk
nagygaspar1949-2007.jpg, Nagy Gáspár (1949–2007)
Nagy Gáspár (1949–2007)
2019 – Nagy Gáspár-emlékév
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„–...kívül és belül: / poklosan örvényült, háborult világ, / de a remény sohasem meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál/ ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!” – ezen szavakkal ad mindannyiunknak az ismeretlen jövőbe indító bíztatást ma is Nagy Gáspár, aki mélyből fakadó hittel, felelősségtudattól áthatott, igazságot kimondó, nemzeti lelkiismeretvizsgálatra késztető verseivel tudott „szabadítót mondani” az ezredforduló magyarságának.
tovább »
2018. december 4. - Értékeink-örökségünk
abnsztimre-csonkaibolya.jpg, Szent Imre.Csonka Ibolya alkotás.
Szent Imre.Csonka Ibolya alkotás.
Novemberi szentjeink
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Szent Erzsébet és Szent Imre

Sík Sándor írja Szent magyarság című elmélkedéssorozatában:
„Ha lelki szemeinket kinyitjuk, egy győzelmes sereg sokaságát látjuk felsorakozni, végeláthatatlan sorát azoknak, akik mind az Istenből származtak és akik mind meggyőzték a világot: ők a szentek, a szentek csodálatos tábora… A szentek és boldogok centrumában mindig ott áll Jézus. Mind hozzá akarnak hasonlítani. Ők a győztesek, akik az emberi természetet legyőzték és ugyanakkor megdicsőítették.”
tovább »
Biblia Sacra Két 17. századi német reneszánsz kötésű Biblia restaurálása
2018. november 7. - Értékeink-örökségünk
4498965413184910916202585995926399943180288o.jpg,

Biblia Sacra Két 17. századi német reneszánsz kötésű Biblia restaurálása
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Könyvrestaurátori előadás a veszprémi érseki palotában

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Állományvédelmi Osztálya több éve végez papír- és könyvrestaurálási munkákat a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény számára. A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018. évi programsorozata keretében Nemes L. Ágnes nemrég beszámolt legutóbbi munkájáról, két 17. századi német reneszánsz kötésű Biblia restaurálásának műhelytitkairól. A nemes kiadványok a közelmúltban kerültek a Gyűjtemény tulajdonába. Az egyik Szent Biblia (Biblia Sacra) – címfelirata szerint V. Sixtus pápa jóváhagyásával és VIII. Kelemen pápa kiadási engedélyével – 1688-ban jelent meg Velencében, a másik Bibliát 1685-ben Mainz-ban adták ki.

Nemes L. Ágnes a veszprémi érseki palota díszebédlőjében 2018. október 16-án tartott vetített képes előadásában bemutatta az ún. német reneszánsz könyvkötés típus jellegzetességeit, valamint ismertette a két Biblia restaurálásának folyamatát és végül beszélt a Magyar Nemzeti Levéltár Állományvédelmi Osztályának működéséről.

A német reneszánsz könyvkötés típus jellegzetessége a bőrkötés (többnyire fehér disznóbőrkötés), amelynek elő- és háttábláját görgetőkkel és nyomóformákkal díszítették, azaz nyomták a bőrbe, általában háromsoros formában. E kötéstípust az 1500-as évektől egészen az 1800-as évekig alkalmazták. A díszítőformák elhelyezése a most restaurált két könyvnél hasonló, mondta, mindkettő ún. vaknyomással készült, azaz nem használtak festést, aranyozást hozzá. A könyvborítón található festés, aranyozás mindig a tulajdonos monogramját vagy a tulajdonba vétel dátumát jelölte meg. A könyvek gerincén díszítést nem alkalmaztak. A kötésbordák (a bordazsinegek) közötti területet üresen hagyták. A bordákat később csontozással simították és erősítették meg. A könyv bőrborítólapjait egy fatáblára dolgozták rá, kialakítva rajta a csatok helyét is. A csatokat általában valamilyen ötvösműhely készítette és vándorkereskedőktől vásárolták a könyvkötők. A most restaurált könyvekből a csatok hiányoztak, helyükre új csatokat készíttetett Nemes L. Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár restaurátorával, Tóth Zsuzsannával, akinek ez a szakterülete régóta.

Az 1685. évben megjelent Biblia erősen megrongálódott az idők folyamán, nagy rovarfertőzést mutattak a lapjai.
A másik Biblián látszott, hogy már korábban restaurálták, mivel egy 20. századi bejegyzéssel ellátott előzéket tettek a könyvbe.

Végezetül a Magyar Nemzeti Levéltár múltjából felelevenítette azt a tragikus eseményt, melynek során 1956-ban súlyos tűz pusztított az épületben, a tüzet három hétig nem tudták egészen lokalizálni. Ennek során három raktárszint pusztult el és sok-sok irat, könyv vált a tűz martalékává. Az oltáshoz vizet használtak, így nemcsak hogy megégtek az iratok, hanem át is nedvesedtek. Ennek nyomán alakult meg az első restauráló műhely 1957-ben, ahol szakszerű gépekkel és technikákkal kezdtek hozzá a megmentett könyv- és iratanyag restaurálásához. Jelenleg az Országos Levéltárban két restaurátorműhely működik már, tájékoztatott.

Az előadás után a restaurált könyveket (amelyek az érseki palota állandó kiállításán kaptak helyet) a hallgatóság megtekinthette. Márfi Gyula érsek úr köszönetét fejezte ki a restaurátornak gondos munkájáért, s szólt a Holt-tengeri tekercsek, a 4. századi Codex Vaticanus és a Codex Sinaiticus, valamint a legrégebbi újszövetségi szentírások jelentőségéről is, rámutatva: a Szent István Társulat által kiadott mai Biblia lényegében megegyezik tartalmában azokkal az írásokkal, amelyek a Krisztus utáni első században (50 és 100 között) íródtak.

Toldi Éva

Fotó: Kövesdi Róka Lajos
 
2018. november 7. - Értékeink-örökségünk
4497201613184631549563859198876317947265024o.jpg,

A veszprémi érseki palota kitárja kapuit a világ felé
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Restaurált műtárgyak a veszprémi érseki palota megújított enteriőrkiállításán
tovább »
Múzeumi hírmozaik – 2018 október
2018. október 19. - Értékeink-örökségünk
abudavarimatyas-templom.jpg, A budavári Mátyás-templom
A budavári Mátyás-templom
Múzeumi hírmozaik – 2018 október
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A „máriás” Mátyás király emlékezete

Kamarakiállítás nyílt „Mátyás király és az egyház” címmel szeptember 28-án a harangtornyot újraépíttető reneszánsz uralkodóról elnevezett és a Hunyadi-család hollós címerével díszített budavári Mátyás-templom Garai-kápolnájában. Az uralkodó kultuszát ezúttal azon a helyen idézik meg, amely a leginkább őrzi Mátyás kézjegyét, teremtő akaratát. A templom helytörténeti érdekessége, hogy itt zajlott Mátyás – az akkor III. Frigyes német-római császárnál lévő Szent Koronát nélkülöző – „trónra ültetése”, itt adott hálát és tett fogadalmat Máriának; itt kötötte meg házasságát Podjebrád Katalinnal, majd Aragóniai Beatrixszal.

A szentély melletti kis Garai-kápolnában hat tárló tartalma utal a király és a katolikus egyház kapcsolatára. Mátyás (és udvara) lelkiségét leginkább – a tárlaton hiteles másolat formájában látható – a külföldről 1933-ban visszakerült Mátyás-Graduale jelképezi. E kódex („az Úr házába vezető grádics”) egyszerre teremt kapcsolatot a „dávidi” zsoltárokkal, az egyház gregorián dallamkincsével (Nagy Szent Gergely liturgikus reformjával), az iniciálékon keresztül pedig a középkor spirituális látásmódjával. (A Szent Efrém Férfikar Mátyás korának reneszánsz zenéje mellett a Graduale részleteit is megszólaltatta a megnyitón.)

A kamarakiállítás háttéranyagának összeállításáért felelős Jakab Péter történész rövid tárlatvezetés keretében mutatta be a Garai-kápolnában látható kiállítást, kiemelve Mátyás hitével, vallásosságával kapcsolatban a királynak a pálos rendhez, különösen a budaszentlőrinci pálosokhoz fűződő személyes kapcsolatát. Mátyás király bőkezűen támogatta kolostorukat, Báthory László szerzetestől pedig művet rendelt a Corvina Könyvtár számára. Mária-tiszteletét Mátyás oly módon is kifejezte, hogy ezüst dénárjára a Szűzanya képét verette.

A tárlaton láthatók többek között a corvinák azon kódexlap-reprodukciói, amelyek a liturgiára, a breviáriumra és a misekönyvre utalnak. Mátyás-Graduale Krisztus feltámadását ábrázoló lapjának reprodukciója is a Corvina Könyvtár rangjára, jelentőségére hívja fel a figyelmet. Mátyás a kegyvesztetté vált Vitéz Jánostól, Janus Pannoniustól és Beckensloer Jánostól megszerzett kötetekkel alapozta meg a Bibliotheca Corvina gyűjteményét, amelynek állományát vásárlások, megrendelések útján gyarapította. A Mátyás és az egyház című kamarakiállítást, amely a Hunyadi Mátyás trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévhez kapcsolódóan nyílt, 2018. december 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Mátyás-templom Garai-kápolnájában.


Az Ars Sacra Fesztivál programjai Veszprémben

A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény az Ars Sacra Fesztivál – Nyitott Templomok Napja – Kulturális Örökség Napjai programsorozat keretében 2018. szeptember 15-én műemlék épületeiben szabadon látogatható rangos kiállításokkal, tárlatvezetésekkel várta az érdeklődőket. A Tejfalussy-házban Test és lélek a Nagy Háborúban című, az első világháború centenáriumának első emlékévében rendezett tárlatán a tábori lelkészet, a katonai kórházak és az orvoslás tevékenységét mutatta be. A Szent Imre piarista és helyőrségi templomban a Mátyás király emlékév kapcsán rendezett Hunyadi Mátyás, a keresztény európai kultúra védelmezője című kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. E témakörben a Magyar Nemzeti Filmalap dokumentumfilmjeiből is vetítettek Mátyás király híres könyvtáráról, Bibliotheca Corvina gyűjteményéről, valamint e programhoz kapcsolódott egy rendhagyó képzőművészeti műhely Kádár Tibor festőművész vezetésével. Itt a művész ismertetésében megismerkedhettek a vendégek Mátyás király Corvina Könyvtával, amelyben ókori szerzők és középkori történeti, teológiai, filozófiai témájú alkotások szerepeltek egykor, ám ezeknek jó része a törökdúlás idején megsemmisült, illetve a Mátyás halála utáni évszázadokban széthordták azokat a nagyvilágban. Ma már 50 országban találkozhatunk Mátyás címerével fémjelzett értékes kódexekkel. A 15. században a legnagyobb könyvtár Mátyásé volt Európában, a pápai bibliotéka után. Részletesen szólott Kádár Tibor a Philostratos Corvináról, amely a Magyarországon megmaradt corvinák közül a legdíszesebbnek mondható, s mely szerelmi témájú történeteket tartalmaz az ókori görög Philostratos-testvérek írásaiból. Majd általánosságban szólt a corvinák díszes lapjainak grafikai/festészeti stílusjegyeiről, a miniatúrák és az iniciálék tartalmi sajátosságairól is. Végül a díszes Corvina-lapmásolatok alapján ki-ki hozzákezdhetett Mátyás király címerének elkészítéséhez vagy saját neve kezdőbetűinek felvázolásához, antik motívumokkal díszített festett, egyéni iniciáléjának elkészítéséhez. Az ünnepi programot végül este az Orlando Énekegyüttes A L’homme armé-misék kora című hangversenye zárta, Vikman Pál művészeti vezető, karnagy vezényletével.

Zenés dráma Boldog Brenner János életéről

Szeptember 21-én, pénteken este mutatták be a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra kulturális központban A jó pásztor című musicalt, amely Boldog Brenner János életét és vértanúságát idézi. A fiatalon vértanúságot szenvedett Brenner János az Eucharisztia szentje, aki élete utolsó pillanatáig védelmezte a kenyér színe alatt köztünk élő Jézust. A május 1-jén boldoggá avatott lelkipásztorról szóló előadást 45. alkalommal adták elő. A darab írója és a dalok szerzője Iváncsits Tamás, szereplői pedig a bólyi egyházközség tagjai. A musicalre közel kétszázan érkeztek: fiatalok, felnőttek, családok, a város, valamint a környék hittanosai. A rendezvény a Szeged-Csanádi Egyházmegye 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületének jegyében valósult meg.

Magyar film a keresztény filmek argentínai fesztiválján

Pozsgai Zsolt Megszállottak című alkotása nyerte a legjobb külföldi filmnek járó elismerést és a zsűri különdíját az Argentínában megrendezett keresztény filmek világfesztiválján (Jesus Cine Fest). A Baranya megyei Bikalon forgatott film reformáció idején játszódó története Kálvin János reformátor, egyházalapító és a jezsuita rendet életre hívó Loyolai Szent Ignác korabeli „lehetséges, ám meg nem valósult, fiktív” találkozását dolgozza fel. A kétévente megrendezett keresztény témájú argentin seregszemlén 86 alkotás közül nyerte el a kitüntető elismerést. A film operatőre Kovács Claudia volt, Kálvin Jánost Szabó Máté, Loyolai Szent Ignácot Lux Ádám alakítja.


Apátságok Magyarország földjén

Az első világháború befejezésének centenáriumán közös olasz–magyar ünnepi megemlékezést tartottak szeptember 21-én Torrita di Siena városában a megbékélés jegyében. Itt nyitották meg az Apátságok Magyarország földjén című grafikai kiállítást. A tárlat a középkori szerzetesrendek magyarországi emlékeit ismerteti. Olyan történelmi helyeket is bemutat, amelyek hazánkban kevésbé ismertek, például Felsőörs, Pápoc, Jakab-hegy, Somogyvár, Salföld egykori apátságát. A Toszkán Bibliofil Társaság megkeresésére a kiállítás anyagának összeállítására a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesületet kérték fel. A tárlat folytatása a tavaly megrendezett, Arezzo tartomány apátságait bemutató kiállításnak, rendezője Antalné Tari Zsuzsa.

Összeállította: Toldi Éva

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye, MTI, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény (Veszprém), Magyar Kurír

 
2018. október 5. - Értékeink-örökségünk
1siksandor.jpg, Sík Sándor
Sík Sándor
Tedd a jót…! – Sík Sándor emlékezete
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Tekintet nélkül arra, hogy / Másoknak tetszik / Vagy nem, / Tekintet nélkül arra, hogy / Látják-e vagy nem, / Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e / Sikere vagy nem, / Tedd a jót! / Tégy minden jót, amit / Megtehetsz, / Ott, ahol vagy, / Úgy, ahogy teheted, / Akkorát, amekkorát tehetsz, / De mindig, szüntelen ez legyen / A programod!” – ekképp bíztat, s ad örökös életprogramot ma is mindannyiunknak Sík Sándor, a piarista szerzetes, a költő, a 20. század egyik legsokoldalúbb alkotója, igazi polihisztor egyénisége, akit idén 55 esztendeje (1963. szeptember 28-án) hívott el az Úr az Örök Hazába.
tovább »
2018. augusztus 30. - Értékeink-örökségünk
dsidajeno.jpg, Dsida Jenő
Dsida Jenő
A „poeta angelicus” – Nyolcvan éve hunyt el Dsida Jenő
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Manapság, ha Dsida Jenő nevét említik, leginkább Psalmus Hungaricus című nagy ívű, himnikus erejű hazafias zsoltárkölteménye jut eszébe az emberek többségének, mely a CXXXVII. zsoltár nyomán a zsidó nép babiloni fogságban töltött időszakát állítja párhuzamba a trianoni magyarság, a magyar nemzet sorsával. Bár kétségtelen, hogy a költő munkásságából ez a mű kiragyog, jelentősége felbecsülhetetlen, mégis – irodalomtörténészek szerint – Dsida életművétől szinte teljesen eltér stílusában és tartalmában is.
tovább »
2018. augusztus 30. - Értékeink-örökségünk
megujultkiallitasamartonAronmuzeumban.jpg, Megújult kiállítás a Márton Áron Múzeumban
Megújult kiállítás a Márton Áron Múzeumban
Augusztusi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Csíkszentdomokoson felavatták a megújult Márton Áron Múzeumot
tovább »
2018. augusztus 13. - Értékeink-örökségünk
boryjeno-magyarkiralyiszentcsaladObudavar.jpg, Bory Jenő - Magyar királyi szent család Óbudavár
Bory Jenő - Magyar királyi szent család Óbudavár
A magyar királyi szent család öröksége
^ További képekért
kattintson a fotóra!


Ha népünk történelmét úgy tekintjük, mint a magyarság drámai eseményfolyamát, akkor megállapíthatjuk már az expozíciónál: az előttünk járó európai nemzetektől, s az ázsiai népektől lényegesen eltérő, merőben más küldetés elé állította népünket a történelem Ura. A ránk bízott feladatok nemcsak saját megmaradásunkat, hanem a környező népek, nemzetek védelmét, valamint emelkedését is szolgálták.
tovább »
2018. július 11. - Értékeink-örökségünk
amuzeumokEjszakajatarlatainnagyvaradon.jpg, A Múzeumok Éjszakája tárlatain Nagyváradon
A Múzeumok Éjszakája tárlatain Nagyváradon
Múzeumi hírmozaik – 2018 június
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Múzeumok Éjszakája a nagyváradi püspökségen – Xantus Géza erdélyi festőművész kiállítása – Dávid király városa Izraelben – Könyv a Nagy Háború tábori lelkészeiről
tovább »
2018. június 8. - Értékeink-örökségünk
sandorszilviamegapasztorkd.jpg, Sándor Szilvia, a berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. osztályos tanulójának különdíjas munkája
Sándor Szilvia, a berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. osztályos tanulójának különdíjas munkája
Virtuóz módon jeleskedtek A Mátyás király emlékév veszprémi gyermekpályázatának győztesei
Június 2-án ünnepélyesen kihirdette a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény a Mátyás, az igazságos, a Mátyás király és az Oszmán Birodalom, valamint a Reneszánsz egyházművészet és szerzetesrendek Mátyás király korában címmel óvodások, általános és középiskolás diákok számára tavasszal meghirdetett képző- és fotóművészeti pályázatának eredményét. A díjazott pályamunkákból a Gyűjtemény kiállítóterében tárlat látható.

A tanulók munkái folyamatosan feltöltésre kerülnek a Gyűjtemény honlapjának képgalériájába és facebook oldalunkra:
https://www.facebook.com/gizellagyujtemeny
tovább »
2018. május 22. - Értékeink-örökségünk
nagyzoltanmartonAron-dvdret_1.jpg, Nagy Zoltán Márton Áron - DVD
Nagy Zoltán Márton Áron - DVD
A Hegy – mozaikképek Márton Áron életéből
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Nagy Zoltán rendhagyó szerkesztésű dvd-jéről
Erdélyben, a Márton Áron-emlékév csíkszeredai ünnepélyes megnyitóján, 2016-ban mutatták be először A Hegy – mozaikképek Márton Áron életéből című három részes dvd-t, Nagy Zoltán székelyudvarhelyi mérnök, hittanár, reprezentatív, rendkívül értékes filmes trilógiáját a hitvalló főpásztor születésének 120., püspökké szentelésének 77. évfordulója alkalmából.
tovább »
2018. március 26. - Értékeink-örökségünk
jurbanska01.jpg, Joanna Urbańska a Lengyel Kulturális Intézet igazgatója megnyitója
Joanna Urbańska a Lengyel Kulturális Intézet igazgatója megnyitója
Magyar–Lengyel Barátság Hete – Veszprém, 2018. március 19‒25.
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Embermentők – a lengyel, a magyar, a zsidó nemzet hősei
– Kiállítások a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben
tovább »
2018. március 26. - Értékeink-örökségünk
kiallitasahadifoglymagyarokrol.jpg, Kiállítás a hadifogoly magyarokról
Kiállítás a hadifogoly magyarokról
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Hadifogoly magyarok a nagy háborúban

Nemrég nyílt meg a Budapesti Történeti Múzeum Hadifogoly magyarok a nagy háborúban – emberi sorsok Szibériától Szardíniáig címmel rendezett kiállítása, amely a tervek szerint nemsokára vándorútra indul a Kárpát-medencében. A tárlat tizennyolc fogoly történetén keresztül mutatja be, mit jelentett lágerlakónak lenni, táborokban élni és halni.
tovább »
2018. március 9. - Értékeink-örökségünk
hamvazasaveszpremibazilikaban.jpg, Hamvazás a veszprémi bazilikában
Hamvazás a veszprémi bazilikában
A hamvazástól a feltámadásig – Nagyböjti és húsvéti szakrális népszokások régen és ma
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Vallási ünnepi hagyományainknak, szokásainknak, van egy olyan – gyakran már a városi embernek ismeretlen, sőt faluhelyen is már elhalt vagy elhalóban lévő tartománya, amely a magyarul átélt katolicizmusnak és a katolikussá teljesedett magyarságnak szimbolikus bizonysága…”, írta Bálint Sándor, a szakrális néprajz kiváló tudósa Boldogasszony vendégségében című könyvében.
tovább »
2018. február 8. - Értékeink-örökségünk
udvardierzsebetamuteremben-hatterbeniijanospalpapaportrekepe.jpg, Udvardi Erzsébet a műteremben - háttérben II. János Pál pápa portréképe
Udvardi Erzsébet a műteremben - háttérben II. János Pál pápa portréképe
Imádság és szolgálat volt számára a festés – Emlékezés az öt éve elhunyt Udvardi Erzsébetre
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A hit kegyelme egész életemen át velem volt, a háború és a diktatúra nehéz éveiben is. Már kisgyermekként átélhettem azt, persze még csak tudattalanul, hogy a materiális anyagelvű világon túl van egy másik, egy transzcendens világ, hogy mindaz a szeretet és öröm, ami minket ér e földi létben, valahonnan túlról ered. Erről szeretnék vallani a képemmel is. Imádság és szolgálat ezért a festés számomra. Olyan tevékenység, amikor a lélek szavak nélkül is imádkozik – vallotta egy találkozásunk alkalmával Udvardi Erzsébet festőművész badacsonytomaji „házitemplomában”: szakrális ragyogású képeitől sugárzó műtermi otthonában.
tovább »
2018. február 6. - Értékeink-örökségünk
aveszrpemiszentmargittemplomoltarkepe.jpg, A veszrpémi Szent Margit templom oltárképe
A veszrpémi Szent Margit templom oltárképe
Árpád-házi Szent Margit jubileumán
^ További képekért
kattintson a fotóra!


A második honlapítóként tisztelt IV. Béla király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő leányaként született Árpád-házi Szent Margit (1242–1270) – Szent Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére – az engesztelés, az önfegyelmezés és a keresztény szeretet példaképeként vonult be a magyar egyháztörténelembe. Idei emléknapján, január 18-án szentté avatásának 75. évfordulójára is emlékezett a magyar egyház.
tovább »
2017. december 30. - Értékeink-örökségünk
arany200-kiallitasdebrecenben.jpg, Arany 200 - Kiállítás Debrecenben
Arany 200 - Kiállítás Debrecenben
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Történelem a színpadon
tovább »
2017. december 30. - Értékeink-örökségünk
csillagokkalgombokkeldiszitettkaracsonyfa.jpg, Csillagokkal-gömbökkel díszített karácsonyfa
Csillagokkal-gömbökkel díszített karácsonyfa
Ünnepi jelképeink eredete Karácsony hagyományai
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Ha fenyőfáról, csillagszóróról, adventi koszorúról, csillagról, betlehemről beszélünk, mindenkinek karácsony ünnepe jut eszébe és talán felvillannak előtte gyermekkori emlékképek, családi, templomi gyertyagyújtások felemelő pillanatai. Bár karácsony is – mint oly sok más keresztény ünnepünk – mára erősen elvilágiasodott, jelképei mégis őrzik vallásos eredetüket, jelentésüket.
tovább »
2017. december 22. - Értékeink-örökségünk
dsc4647.jpg,

Művészeti album Muzsinszki Nagy Endre „Én vagyok a világ világossága” című festményciklusáról – Márfi Gyula érsek úr köszöntése születésnapján
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Hogy ki volt Muzsinszki Nagy Endre (1886‒1975) festőművész, azt kevesen tudják. Még egyházi körökben sem ismert, pedig a méltatlanul mellőzött, az előző érában az ismeretlenség homályába száműzött kiváló festőművész – aki templom- és tájképfestőként, majd hadifestőként, később újszövetségi témájú képeivel szerzett hírnevet magának a múlt század elején, s akinek csodálatos mozaikjai díszítik Jeruzsálemben a Dormitio-bazilika magyar kápolnáját és az Agónia-bazilika apszisát – jelentős személyisége a művészettörténetnek és az egyházművészetnek, életműve a magyar kultúra becses kincse, amelyre büszkék lehetünk mi magyarok.
tovább »
2017. december 7. - Értékeink-örökségünk
betlehemijatekaveszpremivarban2011.jpg, Betlehemezés a Veszprémi Várban (2011)
Betlehemezés a Veszprémi Várban (2011)
Advent hagyományaiból
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Advent van, a szent várakozás ideje. Készítgetjük az útját az Eljövendőnek, annak a csöppnyi Gyermeknek, aki rejtetten valamilyen szinten mindannyiunkban benne él tisztaságával, őszinteségével – lelkünk benső szobájában –, s akit az adventi „jászolkészítő előkészületben” szeretnénk láthatóvá tenni, újra végigjárni a hozzá vezető utat, újraélni vele a „nagy találkozást”, s megjeleníteni azt a környezetünkben élőknek is.
tovább »
2017. november 17. - Értékeink-örökségünk
3533.jpg, Szalay Lajos: Genezis – Özönvíz 1966
Szalay Lajos: Genezis – Özönvíz 1966
Múzeumi Hírmozaik 2017. október
A Biblia és a képzőművészet kapcsolatáról

„Ég és Föld között” címmel a Biblia és a magyar képzőművészet kapcsolatát bemutató kiállítás nyílt október közepén a Várkert Bazárban Budapesten a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem közös szervezésében.
tovább »
2017. november 13. - Értékeink-örökségünk
aranyportreret.jpg,

A bárdok küldetéséről – Toldi Éva előadása Arany Jánosról
Arany Jánost a nemzet emlékezete két évszázada a „legmagyarabb költőként”, a „ballada Shakespeare-jeként” s az „utolsó magyar bárdként” is emlegeti. „Ő a magyar szellemi életnek a sugárzási központja” – írta róla Szerb Antal a 20. század elején. Október 22-én – napra pontosan a költő halálának 135. évfordulóján – Egy magyar bárd példája századokon át címmel tartott előadást Toldi Éva tanár, újságíró Arany hazafias költészetéről Veszprémben, az érsekség Gizella-termében.
tovább »
2017. október 10. - Értékeink-örökségünk
liki02.jpg, Fotó: Kövesdi Róka Lajos, 2015
Fotó: Kövesdi Róka Lajos, 2015
Elhunyt dr. Lichtneckert András történész, főlevéltáros
Fájdalommal, szomorú szívvel, szeretettel, tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel búcsúzunk dr. Lichtneckert András történésztől, a Veszprém Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosától, barátunktól, aki 2017. október 1-jén, 66 éves korában váratlanul elhunyt.
tovább »
2017. október 10. - Értékeink-örökségünk
gyoni03_1.jpg,

Egy elfelejtett költő – Gyóni Géza: Az emberi szolidaritás vértanúja
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Hazai domb lesz vagy idegen árok / Bús sirom fűve amelyen kihajt, / Kopott fejfámon elmosódó írás / Bolygó vándornak ezt hirdesse majd: // Boldog, ki itt jársz, teéretted is / Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt; / Véres harcok verték fel hirét, / De csak a béke katonája volt” idézte fel nemrég Toldi Éva tanár, újságíró a méltatlanul elfelejtett, 1945 után a hallgatás, sőt elhallgattatás homályába száműzött tragikus sorsú költő, Gyóni Géza egyik utolsó versének ars poetica értékű sorait – melyeket 1916-ban szibériai hadifogsága idején vetett papírra.

tovább »
Múzeumi Hírmozaik 2017. szeptember
2017. október 5. - Értékeink-örökségünk
800px-aranyjanoskolto.jpg,

Múzeumi Hírmozaik 2017. szeptember
„Egy népi sarjadék”

Arany János születésének bicentenáriuma alkalmából nyílt tárlat nemrég „Más csak levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet címmel az Országos Széchényi Könyvtárban a költő kéziratos hagyatékából, korabeli irodalmi dokumentumokból, Arany első kiadású könyveiből, balladáihoz készült festészeti, grafikai illusztrációkból, szoborábrázolásokból.
Tematikailag a kiállítás elsősorban a Toldi-trilógia kézirategyüttese köré szerveződik, amelyet a költő leszármazottai 1899-ben adományoztak az Országos Széchényi Könyvtárnak. Stróbl Alajos Toldi Miklóst ábrázoló szobra – amely a Múzeumkertben lévő Arany-szoborcsoport jobb oldalán foglal helyet – a bejáratnál, egy nagyobb méretű plakáton látható. A látogatókat az Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival című könyv vitrinbe helyezett díszkiadása fogadja a bejáratnál. A kötet nemrég jelent meg fakszimile kiadásban, szép nyomással, finom papíron. Megtekinthetik a látogatók több szobornak az Arany-életműhöz kapcsolódó kicsinyített mását is, így például Damkó József farkasokkal harcoló Toldi-alakját, vagy Stróbl Alajos Szondi két apródját megmintázó alkotását. Szép aranyos keretben helyezték el a rendezők a Nemzeti dal első példányát is, amelyet Petőfi küldött el egykor Arany Jánosnak. A tárlókban helyet kapott Arany és Petőfi levelezésének számos darabja is. A kéziratok között megtekinthetik a látogatók A varró leányok c. műballadáját, a Rákóczinét s a Családi kör javításokkal teletűzdelt eredetijét, s az ún. Kapcsos könyvbe kézzel írott Őszikék-ciklus verseit. A kiállítás kitekint Arany és Madách Imre kapcsolatára is, bepillantást nyújtva levelezésükbe.
A tárlat november 25-ig tekinthető meg.

Megnyílik a Mária Magdolna-torony Budán

A közel hatszáz éves műemlék Buda egyetlen, eredeti állapotban megmaradt, gótikus stílusban emelt középülete. A budai Várnegyedben található Mária Magdolna-templom tornyát, ahol a tervek szerint jövőre kulturális-turisztikai központ kialakítása kezdődik, hamarosan újra látogathatják az érdeklődők.
Az első biztos adat a templomról 1257-ből való. A középkor folyamán plébánosai évszázadokig húzódó viszályban voltak a Vár másik templomával, a Nagyboldogasszony (ma Mátyás) templommal, hogy melyikük a környék anyaegyháza. A török hódoltság idején egyedül maradt meg a keresztények (katolikusok és protestánsok közös) használatában, de az 1600-as évek elején ez is megszűnt, és a templomból Győzelmi mecset (Fethijje dzsámi) lett, de a tornyában kivételesen meghagyott óra után Órás (Szaát) mecsetnek is nevezték Az 1686-os ostrom során jelentősen megsérült. 1792-ben itt koronázták meg I. Ferencet, 1795-ben itt fosztották meg Martinovicsot papi méltóságától. 1817-ben a templomot a katonaságnak adták át, ettől fogva Helyőrségi templom volt. Komoly károkat szenvedett a második világháborúban is, azonban sorsát mégsem a harcok, hanem a diktatúra pecsételte meg: hiába kezdődött el a sérült épület helyreállítása, 1950-ben lebontották. A templombelső barokk szobrait és festményeit a Szépművészeti Múzeum vette át, a lebontott templomfalakból kikerült gótikus faragványok a Vármúzeum kőtárába kerültek. Mára csupán tornya áll, ez lesz újra látogatható a nagyközönség számára építészeti és műszaki felújítást követően.
A toronyban 24 tagú harangjáték működik, amelynek legkisebb tagja nyolc, a legnagyobb csaknem harmincöt kilogramm tömegű. A bronzból öntött harangokat elektromágneses ütőszerkezet szólaltatja meg, amelyet számítógép által vezérelt, egyedi elektronika irányít. A harangjátékot vezérlő berendezés a torony első emeletén a látogatók számára is megtekinthető.

Ismeretlen festmény Loyolai Szent Ignácról

Tavasszal fejeződött be annak a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) tulajdonában lévő vászonképnek, egy 18. századi festménynek a restaurálása, amely Loyolai Szent Ignácot és a kis Jézussal megjelenő Szűz Máriát ábrázolja. A korábban ismeretlen vászonkép nemrégiben bukkant fel hazánkban, olvasható a jezsuiták híradásában.
Szent Ignác számára Mária tisztelete, a vele való kapcsolat kiemelkedően fontos volt, a Szűzanya szerepet játszott megtérésében, lelki fejlődésében. Az olajkép ismeretlen festő alkotása. A kompozíció középpontjában Loyolai Szent Ignác áll, jobb kezével könyvbe ír, ami minden bizonnyal a Lelkigyakorlatokra utal, oly módon, hogy Mária segítséget nyújt neki abban. A restaurálás során előkerült a kis Jézus mögötti területen egy piros virágkoszorús angyal, illetve a kép felső részén középtájban két angyalfej is. A késő barokk s a rokokó stílust mutató festmény Ignácnak Mária iránti szenvedélyes tiszteletét idézi fel – Mária mintegy uralkodónőként, „múzsaként” jelenik meg. Ignác bal kezével a szívére mutat, ezzel mintegy felajánlva magát Máriának. A Szűzanya jobbjával egyértelmű mozdulatot tesz: biztatja Ignácot műve megírására.
Az alkotás restaurálása 2016 szeptemberétől 2017 májusáig folyt a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén. A Párbeszéd Házában szeptember 20-án mutatták be szakemberek közreműködésével a Loyolai Szent Ignác látomása című képet.

Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által nemrég kiadott „Kárpát-medencei népénekgyűjtemény” című kötetet mutatták be nemrég Miskolcon a helyi csoport szervezésében. Az énektár az öt magyar régió (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és az Anyaország) területén összegyűjtött zenei anyag színe-javát tartalmazza. A kötet célja az egység erősítése a közös énekek és imádságok által.
Talán sokaknak furcsa, hogy egy keresztény civil szervezet könyvkiadásra szánja el magát, mondta Keresztes Dénes, a KÉSZ elnökhelyettese, de a szervezet működésének egyik igen fontos, keresztény és nemzeti elhivatottságából fakadó feladata a magyar nemzet egységének szolgálata. Miközben folyamatosan építette ki kapcsolatait más, a határainkon túl élő magyar keresztény szervezetekkel, azonközben nyilvánvalóvá vált, hogy komoly hiányosságaink vannak vallási kultúránk és hagyományaink ápolásában. Kevéssé ismerik az egyes régiók egymás vallási népénekeit, a nép ajkán született és szájhagyomány útján terjedő népi imádságokat. A kötet most ezt a hiányt pótolja, összegyűjtve a közös magyar népénekkincset, hogy az a következő generációk számára is kéznél lehessen.

Egyháztörténeti tankönyv Vácott

Nemcsak gyermekeknek szól az a kétrészes egyháztörténeti tankönyvcsalád, amelyet a közelmúltban adott ki a Váci Egyházmegye A Messiás az egyházban címmel.
A könyv a 2. század elejétől a II. Vatikáni Zsinatig, hat korszakra bontva tekinti át az egyház történetét. Az egyes fejezetekben általános történelmi keretek közé illesztve tárgyalja az egyház történelmi kibontakozását és intézményi szerveződését. Bemutatja, hogyan jelenítette meg az adott korszakban a hívő közösség a Messiást liturgiájában, tanításában és tanúságtevő életében. Az elméleti áttekintést egyháztörténeti források, illetve egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése teszi teljessé. A könyvet elsősorban a középiskolás korosztály és az őket tanító pedagógusok számára ajánlják az egyháztörténelem tanulásához, tanításához és különösen a hittan érettségire való felkészüléshez, felkészítéshez.
A kötet szervesen kapcsolódik a korábbi kiadású Várakozás a Messiásra (az üdvtörténet ószövetségi szakasza, ószövetségi bevezető és exegézis) és a Messiás (az üdvtörténet újszövetségi szakasza, újszövetségi bevezető és exegézis) könyvekhez. Beer Miklós váci megyéspüspök az új hittankönyv ajánlójában írja: „Isten és az emberiség kapcsolata a keresztény felfogásban a Messiás (a Fölkent, a Khrisztosz) személyében valósul meg. Benne és általa válik ez a kapcsolat személyessé. A keresztény vallási élet ezt a személyes kapcsolatot, párbeszédet tükrözi, teszi kézzelfoghatóvá… Ahhoz, hogy saját életünkben helyes állásfoglalásra juthassunk, mellőzhetetlen az egyház hiteles ismerete”.


Összeállította: Toldi Éva
(Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, OSZK.hu, Magyar Kurír, Párbeszéd Háza, Váci Egyházmegye, MTI, KESZ.hu)

 
2017. július 28. - Értékeink-örökségünk
gyoni03.jpg,

Egy magyar bárd Szibériában
Száz éve halt meg Gyóni Géza, egyik legtragikusabb sorsú költőnk, akit több ezer katonatársával együtt 1915 tavaszán az oroszok hadifogolyként hurcoltak el a galíciai frontról, az osztrák-magyar hadsereg által védett és végül a túlerővel szemben feladott Przemyśl-erődből.
tovább »
2017. július 25. - Értékeink-örökségünk
bakonybelikincsekaveszpremitarlaton.jpg, Bakonybéli kincsek a veszprémi tárlaton
Bakonybéli kincsek a veszprémi tárlaton
Múzeumi hírmozaik – 2017. június
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A „Szent Gellért-szikla” kincsei

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban unikális kiállítás nyílt a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében „Kincsek ’Szent Gellért sziklája mellől’ – ásatások Bakonybél korai története nyomában” címmel. A méreteiben szerény, de tartalmában nagyjelentőségű kamaratárlat bemutatja, hogy a bakonybéli Szent Mauriciusz monostor környezetében 2016 őszén kezdődött – az egykori Szentkúti kápolna alapjainak feltárásáért végzett ásatások során milyen leletek kerültek elő a sziklatetőn, a Borostyán-kút felett magasodó szirt, az úgynevezett „Szent Gellért sziklája” mellett.
tovább »
2017. június 30. - Értékeink-örökségünk
marfiersekmegnyitoja.jpg,

Erényekben gazdag élete példa ma is Szent László-emlékkiállítás a veszprémi Szent Imre piarista és helyőrségi templomban
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Idvezlégy, kegyelmes Szent László király!” címmel nyílt időszaki kiállítás a veszprémi várban a Szent László-emlékévhez és a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, június 24-én a Szent Imre piarista és helyőrségi templomban.
tovább »
2017. június 12. - Értékeink-örökségünk
sepsikilyen-szentlaszlo-legendareszlet.jpg, Sepsikilyén - Szent László-legenda (részlet)
Sepsikilyén - Szent László-legenda (részlet)
Múzeumi hírmozaik – 2017. május
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Restaurált gótikus falképek Sepsikilyénben

Erdélyben a sepsikilyéni unitárius templom egyike azoknak a középkori (a reformáció előtti katolikus) templomoknak, amelyek falain Krisztus-ábrázolások és a Szent László-legenda jelenetei is láthatók. A műemlék északi belső felületén a Szent László-legenda freskósorának a restaurálása nemrégiben fejeződött be a Teleki László Alapítvány koordinálásában, a külhoni magyar műemlékek felújítását segítő Rómer Flóris Terv keretében.
tovább »
2017. május 16. - Értékeink-örökségünk
gizellakiallitasmatyustamas3kuld.jpg, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek megnyitó beszéde
Fotó: Mátyus Tamás, Veszprémi 7nap
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek megnyitó beszéde Fotó: Mátyus Tamás, Veszprémi 7nap
Gizella királyné élete üzenet a mának
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kiállítás a veszprémi Szent Mihály-bazilika Főszékesegyház altemplomában és a Tejfalussy-házban

tovább »
2017. május 16. - Értékeink-örökségünk
erzsebetkiralynematyustamas5kuld.jpg, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek köszöntője
Fotó: Mátyus Tamás, Veszprémi7 Nap
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek köszöntője Fotó: Mátyus Tamás, Veszprémi7 Nap
Kiegyezés és koronázás 1867 – Kiállításmegnyitó a veszprémi érseki palotában
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A 26. Gizella Napok ünnepélyes megnyitója

Negyedszázados hagyomány immár Veszprémben, hogy a székesegyház társvédőszentje, Boldog Gizella, a magyarok első királynéja névünnepe alkalmából több napos kulturális, művészeti és vallási rendezvénysorozattal készül Veszprém városa és a Veszprémi Érsekség közös összefogással. E programsorozatot mindig az egyházmegye múzeuma, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény nyitja meg egy-egy emlékezetes kiállítással. Az idén a Magyar királynék és koronázó püspökök című kiállítássorozat következő állomásaként Kiegyezés és koronázás 1867 címmel emlékezik meg az érseki palotában a reprezentatív tárlat arról, hogy százötven évvel ezelőtt koronázta Erzsébet királynét Ranolder János (1806–1875) veszprémi püspök, és került sor Magyarország történetének egyik sorsdöntő eseményére, az osztrák–magyar kiegyezésre.
tovább »
2017. május 15. - Értékeink-örökségünk
azeredeticelanoieletrajzikotet.jpg, Az eredeti Celanói életrajzi kötet
Az eredeti Celanói életrajzi kötet
Múzeumi hírmozaik – 2017. április
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Megjelent Celanói Tamás életrajza Assisi Szent Ferencről

Jacques Dalarun, a ferences rendtörténet kutató még 2015-ben fedezte fel egy magángyűjteményben Celanói Tamás eddig ismeretlen életrajzát Szent Ferencről és megvásárolta a Francia Nemzeti Könyvtárnak. A kötet azóta hasonmás kiadásban több világnyelven is megjelent, s az idén áprilistól immár magyar fordításban is kezébe veheti az olvasó.
tovább »
2017. április 3. - Értékeink-örökségünk
arad-szabadsag-szoborzalagyorgyalkotasa.jpg, Arad - Szabadság-szobor (Zala György alkotása)
Arad - Szabadság-szobor (Zala György alkotása)
Múzeumi hírmozaik – 2017. március
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Erdélyi, partiumi kultúrtörténeti értékek kerültek a Magyar Értéktárba

Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság felterjesztése révén 2017. március 21-étől bekerült a Magyar Értéktárba, azaz kiemelkedő magyar nemzeti értékként tartják számon Kós Károly életművét, Aradon a vértanúk emlékére 1890-ben állított (azóta többször „meghurcolt”) emlékjelet, a Szabadság-szobrot (Zala György alkotását), valamint Torockó épített örökségét, illetve a nagybányai művésztelepet és festőiskolát – adták hírül a Hungarikum Bizottság legutóbbi ülésén Egerben.
tovább »
2017. március 17. - Értékeink-örökségünk
arad-ferencesekszolgalatathormajanosfestmenye.jpg, Arad - ferencesek szolgálata (Thorma János festménye)
Arad - ferencesek szolgálata (Thorma János festménye)
Papok, szerzetesek, lelkészek az 1848/49-es szabadságküzdelmekben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Gazdag történelmi múltunk fényesen igazolja, hogy hazánkban amikor bárhol küzdelem folyt az időszerűbb és haladó eszmékért, népünk fölemelkedéséért, a küzdelemben a világi vezetők mellett mindig megtaláljuk a magyar egyházak papjait is” – olvashatjuk a Magyar Katolikus Misszió internetes portálján.
tovább »
2017. február 7. - Értékeink-örökségünk
bfslnagygAspAr.jpg, Nagy Gáspár
Nagy Gáspár
A „templomépítő” Nagy Gáspár emlékére
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Tíz esztendeje immár, hogy a „sárból-agyagból” teremtetett, s „apai-anyai álmokból” szövött földi valóságból az égi mezőkre költözött Nagy Gáspár költő, aki a magyar irodalom szakrális nemzeti panteonjának szellemi „templomépítője”, kiemelkedő szolgálattevője volt. A Móra Könyvkiadó, a Mozgó Világ, a Tiszatáj, a Hitel szerkesztőségeinek munkatársaként dolgozott, s élete utolsó szakaszában a Magyar Katolikus Rádió igényes kulturális/szellemi műhelyét is ő alapozta meg.
tovább »
2017. február 1. - Értékeink-örökségünk
1919-1946.jpg, 1919–1946
1919–1946
Zászlók a történelemben – történelem a zászlóinkban
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Csak bot és vászon, / de nem bot és vászon, / hanem zászló. // Mindig beszél. / Mindig lobog. / Mindig lázas. / Mindig önkívületben van / az utca fölött, / föllengő magasan / egész az égben, / s hirdet valamit / rajongva…”
Kosztolányi Dezső sodró erejű verse (Zászló) nemzeti ünnepeinken gyakran felhangzik és sokak szívéhez utat talál, mert a költő szuggesztív módon tudja megfogalmazni szókép-soraival azt, amit a zászló jelent belül az embernek, amit a zászló látványa fellobbant és tudatosít abban, aki egy adott zászlóval megjelölt közösséghez (nemzethez, egyházi közösséghez, városhoz, szakmához… stb.) tartozónak érzi/vallja magát.

tovább »
2017. január 5. - Értékeink-örökségünk
oltariszentseg-tartokazegritarlaton.jpg, Oltáriszentség-tartók az egri tárlaton
Oltáriszentség-tartók az egri tárlaton
Múzeumi hírmozaik - „Szent és profán – Oltáriszentség és molnárkalács”
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az ostya- és molnárkalács-sütés hagyományait felelevenítő és bemutató kiállítás nyílt Egerben nemrég az Érseki Palotában, amelyen az Oltáriszentség tiszteletéhez, illetve az ostya- és a molnárkalácssütéshez kapcsolódó népi és szakrális egyházművészeti tárgyakat, értékes nyomtatványokat is láthat a látogató, valamint rendhagyó módon az érdeklődők helyi készítésű molnárkalácsot is kóstolhatnak.
tovább »
2016. december 13. - Értékeink-örökségünk
afeltarasmunkalataikozben.jpg, A feltárás munkálatai közben
A feltárás munkálatai közben
Kincskeresők a Boncsos-tetőn – Az almádi bencés monostor
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Almádi monostor? Ki hallott már erről? Nem tévedés ez? – kaphatnák fel fejüket a Balaton mellett élő almádiak…
Nem tévedés, mert ez az almádi monostor, amelyről szó lesz, az Árpád-kori Almád község területén állott (a mai Monostorapáti határában az Eger patak völgyében, a Boncsos-tetőn), s a jövő évben lesz 900 éve, hogy megalapították.
Az ősi bencés monostor, amelynek ma már csak romjai (s a romoknak is csak maradványai) találhatók meg, immár tíz éve lelkesíti a monostorapátiakat, főképpen a település fiataljait, hogy megismerjék, feltárják, ami még feltárható, ami még felkutatható szűkebb hazájuknak ebben a történelmi nevezetességű, egykori kulturális és vallási központjában, ahol egészen 2012-ig nem történtek még régészeti feltárások.
tovább »
Emlékezés a hősökre – 1956
2016. november 3. - Értékeink-örökségünk
1956-lyukaszaszlo.jpg,

Emlékezés a hősökre – 1956
^ További képekért
kattintson a fotóra!
2016. november 4-én, pénteken 18:00 órakor
a Szent Mihály Bazilikában

Megemlékezés és Requiem

Közreműködik:
a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
Kővári Péter - karnagy

A gyászmisét bemutatja:
Nagy Károly címzetes apát, kanonok

Program:
•Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
•Kocsár Miklós: Ó hajnal, hajnal
•Kocsár Miklós: Hegyet hágék
•Liszt Ferenc: Ave Maria
•Bárdos Lajos: Libera me
•Kodály Zoltán: Esti dal
 
2016. november 2. - Értékeink-örökségünk
ajasdiszentkutikapolna.jpg, A jásdi szentkúti kápolna
A jásdi szentkúti kápolna
Jásdi kegyhely – Szentkút a Szűzanya védelmében
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Veszprém, Fejér és Komárom‒Esztergom megye találkozási pontján, a Tési-fennsík alatti medencében a Gaja-patak völgyében fekszik az a kicsiny, 800 lelkes bakonyi falu, amely nevét a legenda szerint arról a Javas (Jaas, Jásdi) Péter nevű remetéről kapta, aki a legenda szerint itt vezekelt egykor egy nagy bűnéért. A remete aztán később a Szűzanya útmutatása alapján – amelyet éjjel álmában fedett fel előtte – kiásta azt a kutat, amelyből gyógyító víz fakad azóta is a környék ide látogatóinak, s a távolabbról ide érkezőknek a javára.
tovább »
2016. október 28. - Értékeink-örökségünk
magyarinstallacioromabanmartonAron.jpg, Magyar installáció Rómában (Márton Áron)
Magyar installáció Rómában (Márton Áron)
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Magyar installáció Róma szívében

Magyar és olasz művészek által alkotott köztéri installációt láthat Róma lakossága és a látogató turisták, zarándokok október közepe óta az Örök Város központi helyén az Angyalvár melletti téren.
tovább »
2016. szeptember 27. - Értékeink-örökségünk
fejedelemasszonyokboritokuld_1.jpg,

A szeretet az egyetlen út… – Könyvbemutató az Érseki Palotában
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Méreteiben és tartalmában is súlyos, nagyjelentőségű kiadványnak tekinthető a Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben címmel nemrég megjelent tanulmánykötet, mely a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény gondozásában látott napvilágot – mondta méltatásában Medgyesy S. Norbert, történész, a PPKE BTK Újkori Történeti Tanszékének egyetemi docense a könyv veszprémi bemutatóján, szeptember 19-én a veszprémi Érseki Palotában.
tovább »
2016. szeptember 22. - Értékeink-örökségünk
acsatkaikapolnaesbucsujarohely.jpg, A csatkai kápolna és búcsújáróhely
A csatkai kápolna és búcsújáróhely
Mária jelölte meg! – A csatkai búcsújáróhely kincsei
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Bakony északi részén festői szépségű dombokon, völgyeken át jutunk Csatkára, a jeles búcsújáróhelyre, amelynek kegykápolnájánál minden évben a Kisboldogasszony napjához legközelebbi hétvégén országos jelentőségű búcsút tartanak. Csatka földrajzilag Komárom-Esztergom megyéhez, egyházkormányzatilag pedig a Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozik.


tovább »
2016. szeptember 10. - Értékeink-örökségünk
magyar-lengyelszentekkiallitas.jpg, Magyar-lengyel szentek kiállítás
Magyar-lengyel szentek kiállítás
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Magyar és lengyel középkori női szentek

Kiállítás nyílt nemrég Krakkóban az érseki palota szomszédságában található ferences templom és kolostor kerengőjében A szegénység gazdagsága – Lengyelország és Magyarország középkori női szentjei címmel.
tovább »
2016. szeptember 2. - Értékeink-örökségünk
fejedelemasszonyokboritokuld.jpg,

Fejedelemasszonyok az egység szolgálatában – A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiadványáról
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben – e címmel látott napvilágot nemrég a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény reprezentatív kiadványa, mely mind külső megjelenésében, mind belbecsét tekintve rendkívüli értéket képvisel, tudományos, történelmi, vallástörténeti és művészeti vonatkozásban egyaránt.
tovább »
2016. június 14. - Értékeink-örökségünk
tihany-kiralyszoba.jpg, Tihany- királyszoba
Tihany- királyszoba
Boldog IV. Károly emlékezete A tihanyi kálvária történelmi stációi (1927–1960–2013)
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Május elején a veszprémi Érseki Palotában kiállítást rendezett a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Boldog IV. Károly király és hitvese, Bourbon–Pármai Zita megkoronázásának centenáriuma alkalmából. Az ünnepélyes megnyitón szót kapott, hogy utolsó magyar királyunk tisztelete máig mennyire eleven hazánkban, s hogy az uralkodói páros több szállal is kötődik egyházmegyénkhez.
tovább »
2016. június 3. - Értékeink-örökségünk
azevmuzeuma2015kiallitasa-gyongyos.jpg, Az év múzeuma 2015 kiállítása - Gyöngyös
Az év múzeuma 2015 kiállítása - Gyöngyös
Múzeumi hírmozaik – 2016 június
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az év múzeuma – Az Alistáli Madonna „titkai” – „Jövőbelátó piaristák”

tovább »
2016. május 31. - Értékeink-örökségünk
afiatalfelszenteltpuspok.jpg, A fiatal felszentelt püspök
A fiatal felszentelt püspök
Az „Emberkatedrális”: Márton Áron – Az irgalmasság évében az áldozatvállaló püspökért
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az irgalmasság évének lelki célkitűzéseihez, eseményeihez illeszkedik az idén két sajátosan magyar évforduló: Tours-i Szent Márton születésének 1700. jubileuma és a „másik Márton”, az erdélyi magyarság helytálló és hitvalló főpásztora, Isten Szolgája Márton Áron születésének 120., püspökké szentelésének 77. évfordulója.
tovább »
2016. május 10. - Értékeink-örökségünk
akegytemplomfooltaara_1.jpg, A kegytemplom főoltára
A kegytemplom főoltára
Máriakönnye – vigasztalás a csüggedőknek
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Baja–Vodica–Máriakönnye – így jelzik a közlekedési irányító táblák és az idegenforgalmi kiadványok Bácska és a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye legjelesebb búcsújáróhelyét
tovább »
2016. május 10. - Értékeink-örökségünk
apazmany-kazulareszlete.jpg, A Pázmány-kazula részlete
A Pázmány-kazula részlete
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Restaurálták Pázmány Péter miseruháját

Eredeti, megszépült állapotában látható ismét az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban Pázmány Péter bíboros virágdíszes, címeres miseruhája (kazulája.
tovább »
2016. május 10. - Értékeink-örökségünk
foldiatya.jpg, Földi István esperes-plébános megnyitó beszéde
Földi István esperes-plébános megnyitó beszéde
A belső fényt láthatóvá tette
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Udvardi Erzsébet Kossuth- és Pro Cultura Christiana-díjas festőművészre (1929–2013), a szakrális művészet jeles képviselőjére emlékezve nyílt kamarakiállítás Badacsonyban az Egry József Emlékmúzeumban április 30-án.
tovább »
2016. május 10. - Értékeink-örökségünk
zitakAroly01.jpg, Díszőrség a magyar Szent Korona másolatával
Fotó: Kövesdi Róka Lajos
Díszőrség a magyar Szent Korona másolatával Fotó: Kövesdi Róka Lajos
Szentek nyomdokaiba léptek…
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Boldog IV. Károly király és Zita királyné koronázására emlékező kiállítással nyílt az idei Gizella Napok Veszprémben
tovább »
2016. április 8. - Értékeink-örökségünk
kormenetikeresztkalocsan.jpg, Körmeneti kereszt Kalocsán
Körmeneti kereszt Kalocsán
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Árpád-kori körmeneti keresztet mutattak be Kalocsán

A Kalocsai Érseki Kincstár becses műtárgyai közül azt az Árpád-kori körmeneti keresztet mutatta be nemrég a nagyközönségnek, amelyre 1935-ben találtak rá a székesegyház mellett.
tovább »
2016. március 25. - Értékeink-örökségünk
mkiAll06.jpg, Dr. Márfi Gyula a Veszprémi Főegyházmegye érseke megnyitója
Dr. Márfi Gyula a Veszprémi Főegyházmegye érseke megnyitója
Képes Bibliát alkotott
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Muzsinszki Nagy Endre kiállítása a Szent Imre piarista és helyőrségi templomban

tovább »
Kézi csomózású gyapjú perzsaszőnyegek vásárlását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
2016. március 9. - Értékeink-örökségünk
szonyeg.jpg, Perzsa
Perzsa "Heriz" szőnyeg, 1900 körül
Kézi csomózású gyapjú perzsaszőnyegek vásárlását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 020/35/14 számú döntése végrehajtásaként az Igazgatóság 800.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménynek, kézi csomózású gyapjú perzsaszőnyegek szerzeményezésére.
A Nagyházi Galéria és Aukciósházban vásárolt két perzsa "Heriz" szőnyeg kiváló minőségű gyapjúból készült Északkelet-Iránban. Az egyik a 19. század második felében, a másik 1900 körül. Mindkettő szenné csomózású. A két szőnyeg a veszprémi Érseki Palota Magyar királynék és koronázó püspökök - Erzsébet és Zita királyné című enteriőr kiállítását díszíti.

A Nemzeti Kulturális Alap online-felülete:
www.nka.hu
 
2016. február 28. - Értékeink-örökségünk
bibliapauperum.jpg, Biblia Pauperum
Biblia Pauperum
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Felvidéki templomokról – Biblia Pauperum

Felvidéki középkori templomok freskóit bemutató album jelent meg „Biblia Pauperum” (Szegények Bibliája) címmel nemrég Kovács László történész és Görföl Jenő dokumentarista fotós többéves közös munkájának gyümölcseként.
tovább »
Meghívó a KÉSZ Veszprémi Csoportja előadására
2016. február 1. - Értékeink-örökségünk
messikmiklosret.jpg,

Meghívó a KÉSZ Veszprémi Csoportja előadására
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja
következő előadása

2016. február 17-én, szerdán 17 órakor lesz

a Padányi Biró Márton Katolikus Gimnázium,

Egészségügyi Szakközépiskola és Általános Iskolában

Veszprém, Szeglethy u. 6.)


melyet

Dr. Messik Miklós

művelődéstörténész, Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnöke

tart

Merjünk nagyok lenni - magyar emlékek nyomában Európában

címmel

Minden érdeklődőt szertettel várnak!
 
2016. január 28. - Értékeink-örökségünk
afelujitottszegedidom-templom.jpg, A felújított szegedi Dóm
A felújított szegedi Dóm
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Emlékjelek a Szent Márton-évben

A középkori Magyarországon több száz Szent Márton püspök és hitvalló tiszteletére szentelt templom állt. A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa szeretne a történelem viharaiban elpusztult templomoknak méltó emléket állítani a Szent Márton-emlékévben.
tovább »
2016. január 7. - Értékeink-örökségünk
apor-balthasar.jpg, Boldog Apor Vilmos és Hans Urs von Balthasar családi kapcsolatairól végeztek kutatómunkát
Boldog Apor Vilmos és Hans Urs von Balthasar családi kapcsolatairól végeztek kutatómunkát
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Apor Vilmos egykori levele Hans Urs von Balthasarhoz

Magyaros László, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet ötödéves papnövendéke értékes egyháztörténeti kutatómunkát végzett a közelmúltban Boldog Apor Vilmos győri vértanú püspök és Hans Urs von Balthasar svájci teológus családi kapcsolatairól egy fennmaradt levél kapcsán. Kutatási eredményeiről a növendék a győri szeminárium lapjában számolt be nemrég.
tovább »
2015. december 1. - Értékeink-örökségünk
bgfgykonyvakeletikeresztenyegrol.jpg, Könyv a keleti kereszténységről
Könyv a keleti kereszténységről
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Könyv a keleti keresztény kultúráról


A keleti keresztény kultúrával foglalkozó kötetet mutattak be nemrég Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében.
tovább »
A Biblia világa könyvsorozat bemutatója Dr. Gyürki László előadása a veszprémi Érseki Palotában
2015. november 13. - Értékeink-örökségünk
dsc4021.jpg,

A Biblia világa könyvsorozat bemutatója Dr. Gyürki László előadása a veszprémi Érseki Palotában
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Dr. Gyürki László pápai prelátus, Szentföld-kutató, bibliafordító, teológiai tanár legújabb köteteinek bemutatóján vehettek részt az érdeklődők november 12-én Veszprémben az Érseki Palotában. A könyvpremiert a Boldog Gizella Egyházmegyei Gyűjtemény szervezésében dr. Csertán György mérnök, a Regina Mundi Plébánia templomatyája, a prelátus egykori tanítványa vezette be, ismertetve az atya életútját.

Gyürki László szegény földműves nagycsalád gyermekeként született Egyházasrádócon. Kora gyermekségétől pap szeretett volna lenni, de családja taníttatásáról nem tudott gondoskodni anyagiak miatt. Szakos Gyula püspöki titkár segítségével mégis bekerülhetett a szombathelyi püspökvárba alig 12 évesen, ahonnan kijárt tanulni a premontrei gimnáziumba. Majd a kis- és nagyszeminárium, s ezek megszüntetése után 1952-től a győri papnevelde, végül a Budapesti Központi Szeminárium lettek színterei tanulmányainak. 1957-ben szentelte pappá Kovács Sándor megyéspüspök. Ekkorra már, tehetségének és nagy szorgalmának köszönhetően, túl volt a licenciátusi szigorlaton, amelyet pedig általában a pappá szentelés utáni évben szoktak letenni. Gyürki László azért sietett vele, hogy azután teljes figyelmével kedvenc területe, a biblikus tudományok felé fordulhasson. Újmisés jelmondata is erről vall: „Mindent az Evangéliumért teszek, hogy abban részem legyen” (1. Kor. 9,23.). Nyelvtudása már készen állt e kutatásokhoz: nemcsak a latin, a görög, a héber és az arámi nyelvet tanulmányozta alaposan, hanem a szír és az arab nyelvvel is megismerkedett. Azonban püspöke őt hamarosan kápláni szolgálatra rendelte. Gyürki atya nem adta fel, mondván: mindenütt lehetséges a biblikus tanulmányok folytatása, vagy éppen a helytörténeti kutatómunka is. A hetvenes évek elején kissé lazult a diktatúra szorítása, s ekkor a Szentírás készülő új magyar fordításában hét ószövetségi könyv átültetésével bízták meg. Hamarosan elkészítette magántanári disszertációját, amelynek eredményeképpen később a budapesti Hittudományi Akadémia tanára lett, s tanított a szombathelyi teológián és a hittanárképző főiskolán is. Ugyanakkor eljutott később Rómába is, s onnan a Szentföldre több alkalommal. Minthogy Szent Pál működésével is behatóan foglalkozott, sorra fölkereste azokat a helyeket is, ahol az apostol járt. A bibliakutatás mellett kedvenc témája lett a Szentföld-kutatás, ahol szintén maradandót alkotott. Útjai nyomán számos sikeres könyvet írt már a hetvenes évektől a legutóbbi esztendőkig. Gyürki atya gimnazista kora óta szenvedélyesen gyűjti a bélyegeket is. Mostani kiadványai A Biblia világa sorozatban (Az Ó- és Újszövetség könyvei bélyegeken, valamint Carte maximum gyűjtemény) e több évtizedes gyűjtőmunkának az eredményei. A könyvekben a szerző újrarendezte, feliratokkal látta el és gyűjteményes formába szerkesztette vallási témájú bélyegeit.

A könyvbemutatón dr. Márfi Gyula érsek is szeretettel idézte fel középiskolai éveit, amikor Gyürki atya az ő szülőföldjén, Pákán volt káplán, s számos prédikációjára még ma is emlékszik. A kommunista időkben megerősítő hatással volt krisztushitére, mondta.

A könyveket az atya a kiadványból válogatott fotók segítségével, vetített képekkel illusztrálva mutatta be. Mindkét kötet, emelte ki, a Biblia időrendi sorrendjét követi; az Ó-, majd az Újszövetség eseményeit ábrázoló bélyegeken sorra megjelennek az egyes könyvekben szereplő személyek, történetek. A bélyeggyűjtés számára nemcsak szenvedélyes szórakozás, hanem tudományos munka is, mutatott rá, hiszen a bélyegek témáját, idegen nyelvű, görög, héber, latin szövegeit, s a szöveg és képek összefüggéseit is meg kell fejtenie mindig. Majd sorra vetítette ki az egyes könyvek eseményeinek bélyegábrázolásait fotókon és művészi alkotásokon. Többek között József történetéből vett bélyegképeket, az egyiptomi kivonulást, a vízözön eseményeit, a zsoltárok egyes gondolatait, a betlehemi témákat, az Úr Jézus tanító útjának egyes állomásait, Pál apostol útjait megjelenítő ábrázolásokat a bélyegeken, majd carte maximumokon.

A könyvbemutatón elhangzott Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című verse, Somfai Katalin előadásában, valamint szakrális jellegű dallamokat játszott Szimicsek Lilla fuvolán és Zsilinszky Cecília zongorán.

Toldi Éva
 
2015. november 1. - Értékeink-örökségünk
akodexkeszitesema.jpg, A kódex készítése ma
A kódex készítése ma
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A kódex születése

A Gyöngyösi Ferences Rendház és Könyvtár sok évszázados könyvkultúrájának legkorábbi időszakát eleveníti föl „A kódex születése” című, háromrészes előadás-sorozat és bemutató, melyen középkori technikákkal készítik el Szent Ferenc Megerősített Regulájának másolatát.
tovább »
2015. november 1. - Értékeink-örökségünk
kAlinger02.jpg, Kálinger Roland őrnagy
Kálinger Roland őrnagy
Hogy világosság és só legyen! Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész a koszovói kontingensről
Kálinger Roland őrnagy, aki 2009 óta lát el tábori lelkészi feladatokat a Katonai Ordinariátus szolgálatában, s aki 2010‒2011-ben az EUFOR-misszióban Bosznia-Hercegovinában, majd a KFOR-misszióban Koszovóban, 2011‒2012-ben a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjában, Afganisztánban teljesített szolgálatot, a tábori lelkészet feladatairól, rendeltetéséről és gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást a koszovói kontingensben végzett szolgálata alapján.
tovább »
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja könyvbemutatója Dsida Jenőről
2015. október 5. - Értékeink-örökségünk
dsidajenomagyarzsoltarnagyret.jpg,

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja könyvbemutatója Dsida Jenőről
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja szervezésében

2015. október 14-én, szerdán 17.00 órakor a
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Általános Iskolában
Veszprém, Szeglethy u. 6.)

„...Ülj ide, gyűlj ide népem...”
Erdély – Magyar zsoltár – Dsida Jenő
című kötet bemutatója lesz

A megjelenteket köszönti dr. Márfi Gyula veszprémi érsek

Közreműködik:
Lőwey Lilla irodalomkutató, a könyv szövegírója
Soós Andrea előadóművész
Váradi Péter Pál fotográfus


A kötet és a Dsida Jenő-emléklapok (2016-os falinaptár) a helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatóak

 
2015. október 1. - Értékeink-örökségünk
erzsike04.jpg, Udvarhelyi Erzsébet, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója
Udvarhelyi Erzsébet, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója
Alkotásai mély hitéről vallanak A 100 éve született Pleidell János emlékkiállítása Veszprémben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja… – csendült az énekes fohász Veresné Petrőcz Mária énekművész közvetítésével Pleidell János festőművész emlékkiállításának nyitányaként a veszprémi Szent Imre Piarista és Helyőrségi templomban, az Ars Sacra Fesztivál záróeseményén szeptember 26-án.
tovább »
2015. szeptember 25. - Értékeink-örökségünk
marfy02.jpg, dr. Márfi Gyula érsek köszöntője
dr. Márfi Gyula érsek köszöntője
Hogy újraéledjen az elfeledett zenei kincs… Szent István-könyvbemutató Veszprémben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Bensőséges együttlétben került sor az Ars Sacra-programok keretében szeptember 21-én az Énekek Szent István király tiszteletére – Cantiones de Sancto Stephano rege című reprezentatív kiadvány bemutatására az Érseki Palotában, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében, dr. Medgyesy S. Norbert történész, népének-kutató, a kötet egyik szerkesztője által, aki nemcsak ismertette a könyvet, hanem meg is énekeltette a benne szereplő gregorián dallamokkal és népénekekkel az egybegyűlteket.
tovább »
2015. szeptember 23. - Értékeink-örökségünk
orlandO02.jpg, Vikman Pál
Vikman Pál
A Mária-zeneirodalom gyöngyszemei Az Orlandone Énekegyüttes koncertje
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az Ars Sacra Fesztivál keretében a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében rendkívül gazdag, lélekemelő koncertet adott szeptember 20-án a Szent Imre Piarista és Helyőrségi templomban az Orlandone Énekegyüttes.
tovább »
2015. szeptember 23. - Értékeink-örökségünk
nagycs_1.jpg,

Az „isteni” Francesco műveiből Nagy Csaba lantművész koncertje
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Kulturális Örökség Napjai és az Ars Sacra Fesztivál veszprémi nyitórendezvényeként, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény rendezésében a Szent Imre Piarista és Helyőrségi templomban Nagy Csaba lantművész adott hangversenyt az itáliai Francesco da Milano (1497−1543), a 16. századi lantirodalom meghatározó alakja Il Divino (Az isteni) című művéből válogatott részletekkel (fantáziákkal és ricercarokkal).
tovább »
2015. szeptember 23. - Értékeink-örökségünk
busics8.jpg, Dr. Busics György egyetemi docens
Dr. Busics György egyetemi docens
Földbe zárt kincseink – romtemplomaink Dr. Busics György előadása Veszprémben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében került sor szeptember 20-án az Érseki Palotában dr. Busics György egyetemi docens, kutatási dékánhelyettes, intézetigazgató (Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet) érdekes előadására, amelyben egy elfeledett hosszmértékről, a királyi ölről és a középkori építmények méreteinek kapcsolatáról hallhatott a közönség.
tovább »
2015. szeptember 21. - Értékeink-örökségünk
erseki-palotakeleti-homlokzat.jpg, A veszprémi Érseki Palota
A veszprémi Érseki Palota
„Szentek legyetek!” Az Ars Sacra Fesztivál és a Kulturális Örökség Napjai programjai a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kilencedik alkalommal szervezik meg idén az Ars Sacra Fesztivált, a szent művészetek (zene, tánc, képzőművészet, irodalom) nemes hagyományainak és mai alkotó- és előadóművészeinek bemutatkozó programsorozatát, melynek ez évi mottója egy Péter apostol első leveléből vett idézet: „Szentek legyetek" (1Pt. 1,16.).
tovább »
2015. szeptember 10. - Értékeink-örökségünk
aharfazodavidkiralykiallitaskalocsan.jpg, A hárfázó Dávid király (Kiállítás Kalocsán)
A hárfázó Dávid király (Kiállítás Kalocsán)
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Megtalálták I. Géza király sírhelyét?

Nagy valószínűséggel I. Géza király sírhelyét találták meg az egykori váci középkori székesegyház feltárása során, számolt be a régészeti kuriózumról a közelmúltban a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársa, az ásatás vezetője, Batizi Zoltán.
tovább »
2015. augusztus 22. - Értékeink-örökségünk
akeresztenymuzeumkiallitasasanktpoltenben.jpg, A Keresztény Múzeum kiállítása Sankt Pöltenben
A Keresztény Múzeum kiállítása Sankt Pöltenben
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kiállítás Sankt Pöltenben

A közelmúltban nyílt meg Sankt Pöltenben a „Mesterművek az Esztergomi Keresztény Múzeumból” című tárlat, melyen az osztrák egyházmegyei múzeum meghívására néhány kiemelkedő kincstári és könyvtári tárggyal kiegészítve összesen 101 műalkotással mutatkozik be Alsó-Ausztria tartományi székvárosában az Esztergomi Keresztény Múzeum. A sokszínű tárlat ízelítőt ad az intézmény állandó kiállításának gazdagságából, s egyúttal reprezentálja közös (osztrák-magyar) történelmünk és egyházművészetünk értékeit.
A kiállítás október 31-ig látogatható Sankt Pöltenben.
tovább »
2015. augusztus 22. - Értékeink-örökségünk
mecsdedikalkolozsvarott_1.jpg, Mécs dedikál Kolozsvárott
Mécs dedikál Kolozsvárott
Még egyszer Mécs Lászlóról- II. rész
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A franciák és a lelkiismeret
II. részRégóta feszítő kérdés a Mécs-irodalomban, hogy mi volt az oka a költő Kárpát-medencei és nyugat-európai, diadalmenetként emlegetett előadókörútjai hazai gyanakvó, már-már ellenséges fogadtatásának. Milyen művészeti, politikai, emberi megfontolások indíthatták Babits Mihályt és másokat (Kárpáti Aurélt, József Attilát, Illyés Gyulát, Rédey Tivadart, Vas Istvánt…) összevont szemöldökű kritikáik megírására?
tovább »
2015. augusztus 22. - Értékeink-örökségünk
aomecslaszlo.jpg, Mécs László
Mécs László
Még egyszer Mécs Lászlóról
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Nyugat és a franciák…

Mécs László születésének 120. évfordulóján számos emlékező cikk, előadás, rádiós, televíziós riport, verses irodalmi műsor született a média világában, s az interneten is egy sereg friss információhoz juthat az olvasó az évforduló kapcsán, s meghallgathatja a költő legendás hírű verseit különböző előadóktól. Túl a jubileumi év háromnegyedén azonban felvethető a kérdés: vajon lezárható-e az a vita, amely személye, költői minősítése, a történelem útvesztőiben vállalt szerepköre, illetve előadókörútjai kapcsán megfogalmazódott az irodalmi közéletben?!
tovább »
2015. június 23. - Értékeink-örökségünk
pannonhalmikiallitasbenedek-kereszt.jpg,

Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Szent Benedek és a bencés spiritualitás

A bencés lelkiség mintegy ezerötszáz éves történelmét tekinti végig a Ferenc pápa által meghirdetett megszentelt élet évéhez kapcsolódó „Szent Benedek és a bencés spiritualitás” című nemrég megnyílt kiállítás Pannonhalmán, az Apátsági Múzeumban.

tovább »
2015. június 4. - Értékeink-örökségünk
logoenret.jpg,

Madarassy István kiállítása
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény idei első kiállításainak egyikén Madarassy István ötvös-szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás a veszprémi Piarista és Helyőrségi templomban a Gizella Napok keretében május 8-án.
tovább »
A 86. Ünnepi Könyvhéten Mindszenty József bíboros Emlékiratainak első teljes kiadása
2015. június 4. - Értékeink-örökségünk
mindszentyemlekirataimcimlap.jpg,

A 86. Ünnepi Könyvhéten Mindszenty József bíboros Emlékiratainak első teljes kiadása
A Magyarországi Mindszenty Alapítvány hiánypótló kötete hetek óta a legkeresettebb könyvek között szerepel a Helikon Kiadó világhálós rendelési listáján. Az Alapítvány ezzel az együttműködéssel Isten Szolgája máig kiadatlan gazdag szellemi örökségét szeretné minél szélesebb körben elérhetővé tenni, a történelmi hős alakja mögött az embert, minden személyességével, egyszerűségével, humorával, minden túlzásával, esendőségével bemutatni. Az Erdő Péter bíboros ajánlásával, Kovács Attila Zoltán és Soós Viktor Attila szerkesztésében, Mészáros István szakmai közreműködésével, Kovács Gergely képszerkesztésével megjelent közel nyolcszáz oldalas reprezentatív kötet, csaknem százoldalas fényképanyaggal megvásárolható a 86. Ünnepi Könyvhéten (2015. június 4-8.)

 
2015. május 23. - Értékeink-örökségünk
mozaik-azesztergomivarmuzeumreneszanszfreskoja.jpg, Az esztergomi Vármúzeum reneszánsz freskója
Az esztergomi Vármúzeum reneszánsz freskója
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Nemzetközi alkotótábor tárlatokkal


Osztrák, német, francia, magyar és ukrán képzőművészek részvételével nemzetközi alkotótábornak ad helyet idén a közelmúltban felújított Tolna megyei bölcskei Szent András-kastély
tovább »
Tihanyi Bencés Apátság - Tetőtéri Esték
2015. május 18. - Értékeink-örökségünk
andrasfalvybertalan.jpg,

Tihanyi Bencés Apátság - Tetőtéri Esték
A Tetőtéri Esték következő előadása 2015. május 15-én, pénteken 18.00-kor lesz.
Téma: Magyarország földjének és népének múltja, jelene és jövője
Előadó: Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár, volt oktatási miniszter
 
2015. május 3. - Értékeink-örökségünk
remenyik-tornyosnyarilak.jpg, Reményik-Tornyos nyári lak
Reményik-Tornyos nyári lak
A leghűségesebb „erdélyi költő” Százhuszonöt éve született Reményik Sándor
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az elmúlt évszázadban is voltak őrzők a strázsán (Adyval szólva), akik a tiltás ellenére vállalták a magyar gondolat ébrentartását a legnehezebb időkben, a nemzethalál árnyékában is. Trianon sorstragédiájának „Végvári”-krónikása, üzenetvivője és nagy lelki ellenállója, Reményik Sándor volt köztük talán a legkiválóbb, az igazi „erdélyi költő”, ahogy Babits és Németh László nevezte őt, akinek életútja, költői munkássága a Trianon utáni trauma vészterhes időszakában a leghitelesebbnek tekinthető.
Az idén születésének 125. évfordulóját ünnepeljük.
tovább »
2015. április 8. - Értékeink-örökségünk
commodilla-katakomba.jpg, Commodilla-katakomba
Commodilla-katakomba
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kiállítás az örmény nép tragédiájáról
tovább »
2015. április 2. - Értékeink-örökségünk
20imgmonges.jpg,

Bencések az emigrációban - Juhász-Laczik Albin atya előadása
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A bencések jelenléte, kulturális és oktatási missziója a nyugati és a tengeren túli diaszpórában nagy távlatokra tekint vissza – mondta Juhász-Laczik Albin pannonhalmi bencés szerzetestanár, aki a Magyar Napok keretében a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében tartott előadást március 27-én az Érseki Palotában.
tovább »
2015. április 2. - Értékeink-örökségünk
eletmukiallitas-mindszenty-jozsef-emlekere-pecs-1-o.jpg,

Mindszenty a külföldi magyarság körében
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Előadás a Magyar Napok 2015 rendezvénysorozata keretében

Kovács Gergely, Mindszenty boldoggá avatásának posztulátora, történész, a Mindszenty Alapítvány képviselője tartott előadást a Gizella Gyűjtemény szervezésében A Mindszenty-kultusz története a külföldi magyarság körében címmel március 25-én az Érseki Palotában.
tovább »
2015. március 10. - Értékeink-örökségünk
azassisibazilikaferskoreszleterestauralaselottesutan.jpg, Az Assisi Bazilika freskórészlete restaurálás előtt és után
Az Assisi Bazilika freskórészlete restaurálás előtt és után
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Feltárták Jézus elítélésének lehetséges helyszínét


Egy évek óta zajló jeruzsálemi ásatás során a kutatók egy eddig ismeretlen épület falait fedezték fel, amelyet a törökök és a britek börtönként használhattak, korábban azonban Heródes palotájának része volt – tudósított január elején a Múlt-Kor történelmi portál.
tovább »
2015. március 10. - Értékeink-örökségünk
mecsszobranagykaposonegyjelkepesrozsekertkozepenatemplomelott.jpg, Mécs szobra Nagykaposon egy jelképes rózsakert közepén a templom előtt
Mécs szobra Nagykaposon egy jelképes rózsakert közepén a templom előtt
„A kóbor lantos” üzenete Százhúsz éve született Mécs László
^ További képekért
kattintson a fotóra!


„Kóbor lantos lettem, lantomnak szavára / figyelt már Kolozsvár, figyelt már Patak vára / Munkács, Ungvár, Pozsony, Léva, Losonc vára, / a magyar vágyaknak voltam a futára” – vallotta a Kárpát-haza és a nyugati emigráció felejthetetlen emlékű missziósa, a 120 esztendeje született Mécs László (1895. Hermádszentistván – 1978. Pannonhalma) premontrei szerzetes, papköltő, aki szolgáló életével, lírai munkásságával beírta nevét mindörökre a magyar irodalom, a szakrális líra legkiválóbbjainak lajstromába.
tovább »
2015. február 27. - Értékeink-örökségünk
magyaroknagyasszonyamindszenty-etemplombelso.jpg, Magyarok Nagyasszonya templombelső- Mindszenty- kiállítás
Magyarok Nagyasszonya templombelső- Mindszenty- kiállítás
Devictus vincit! Mindszenty jubileumai 2015-ben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az idén többszörös jubileuma lesz Mindszenty Józsefnek, a fehér vértanú bíborosnak, egykori veszprémi püspöknek. Száz esztendeje 1915. június 12-én szentelte pappá Szombathelyen gr. Mikes János püspök, hetven esztendeje, 1945. augusztus 16-án nevezte ki esztergomi érsekké XII. Pius pápa és negyven esztendeje, 1975. május 6-án Bécsben szólította magához a Mennyei Atya.
tovább »
2015. február 18. - Értékeink-örökségünk
aba-novakvilmospannonhalmisecco1.jpg, Aba-Novák Vilmos Pannonhalmi secco
Aba-Novák Vilmos Pannonhalmi secco
MÚZEUMI HÍRMOZAIK
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Érdekességek a magyar múzeumok újdonságaiból

tovább »
2015. január 1. - Értékeink-örökségünk
fatimaikalvariakeresztjei.jpg, Fatimai kálvária keresztjei
Fatimai kálvária keresztjei
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kovács Margit-kiállítás nyílt Hódmezővásárhelyen

Kovács Margit Kossuth-díjas keramikusművész (1902-1977) alkotásaiból nyílt kiállítás Hódmezővásárhelyen a Nemzetközi Kerámia Központban novemberben, mely ez év január 15-ig tart nyitva. A tárlat ötven művén keresztül mutatja be a művésznő munkásságát: alkotómódszerének fejlődését, valamint ábrázolásainak változásait.
tovább »
2015. január 1. - Értékeink-örökségünk
udvardierzsebetamuteremben.jpg, Udvardi Erzsébet a műteremben
Udvardi Erzsébet a műteremben
Létrejött az Udvardi Erzsébet Alapítvány
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Veszprémi Főegyházmegye területén, Badacsonytomajban élt Udvardi Erzsébet Kossuth-, Munkácsy- és Pro Cultura Christiana-díjas festőművész (1929-2013) emlékére és életműve megőrzésére 2014 szeptemberében alapítványt hoztak létre, Udvardi Anna, a művésznő unokahúga, hagyatékának megbízott gondozója, és az alkotó rokonságának egyetértésével.
tovább »
2014. december 5. - Értékeink-örökségünk
kEp04.jpg,

Vetési Albert sírjának felnyitása
Sajtóközlemény

Vetési Albert püspök csontjainak biológiai és orvosi antropológiai, genetikai vizsgálatát végezteti, grafikai és 4D-s számítógépes arcrekonstrukciót készíttet a Veszprémi Érsekség kincstára, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
Biológiai és orvosi antropológiai vizsgálat, modern genetikai vizsgálat, többek között rokonsági genetikai vizsgálat elvégzése, valamint grafikai és 4D-s számítógépes arcrekonstrukció elkészítése céljából, egy éves előkészítő munkálatok és engedélyeztetési eljárások után, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek egyetértő támogatásával, Kőfalvi Vidor és Fekete Attila kőrestaurátorok közreműködésével 2014. szeptember 1-jén felnyittatta Vetési Albert püspök, diplomata (1410 körül–1486. június) sírját a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, a Veszprémi Érsekség egyházművészeti gyűjteménye. A sírfelnyitást Dr. Susa Éva, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek főigazgatója, igazságügyi antropológus szakértő, a biológiai tudomány kandidátusa meggyőző szakszerűséggel vezette és végezte a veszprémi 10. századi Szent György-kápolnában.
tovább »
2014. december 4. - Értékeink-örökségünk
6107acszelenyikarolymagyarkepekhu.jpg,

A koronaőrökre emlékezett a Keresztény Katonák Szövetsége
A Szent Koronát védelmező őrökre emlékezett a veszprémi Piarista és Helyőrségi templomban a Keresztény Katonák Szövetsége.
tovább »
2014. december 4. - Értékeink-örökségünk
naphimnuszpark.jpg, Naphimnusz Park
Naphimnusz Park
A Mátra gyöngyszeme
^ További képekért
kattintson a fotóra!


Mátraházán dobog a hegy szíve – szokta mondogatni Ányos testvér (P. dr. Soós János Ányos), aki egy évtizeden át gondozta – építette, gazdagította – az itt megbújó modern-kori mini ferences kusztódiát, 2005-ben bekövetkezett haláláig. Az Egri Főegyházmegyének így lett talán legszebb gyöngyszeme e természeti szépségekben bővelkedő tájegységén, a Mátra hegyvidékén elhelyezkedő apró település.
tovább »
2014. december 4. - Értékeink-örökségünk
fajdalmaskrisztuskoreliefsiklos.jpg, Fájdalmas Krisztus kőrelief -Siklós
Fájdalmas Krisztus kőrelief -Siklós
Múzeumi Hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!„Víz alatti kis Pompeji”

Elsüllyedt ókori települést, „víz alatti kis Pompejit" tártak fel az Égei-tengerben, Délosz északkeleti partjainál - jelentette be közleményben a görög kulturális minisztérium.
tovább »
2014. december 3. - Értékeink-örökségünk
mariapocs_1.jpg, Máriapócs
Máriapócs
Máriapócs ünnepre készül
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A máriapócsi kegyhely jövő évi jubileumára, a Könnyező Istenszülő Szűz könnyezésének 1715. évi, azaz 300. évfordulójára készülve Kapin István görögkatolikus parókus felhívást intézett a hívekhez.
tovább »
2014. december 2. - Értékeink-örökségünk
raffelloesterhazy21.jpg,

Múzeumi Hírmozaik - Az Esterházy Madonnával karácsonyozik Milánó
Múlt hét csütörtökétől a milánói Palazzo Marinóban, a Városházán látható Raffaello Esterházy Madonnája.
tovább »
2014. október 2. - Értékeink-örökségünk
kolbajudit2.jpg,

A második leggazdagabb gyűjtemény- H. Kolba Judit előadása az Érseki Palotában
H. Kolba Judit régész-muzeológus, művészettörténész tartott vetített képes előadást szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál programsorozatának részeként, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében a veszprémi Érseki Palotában. Az előadó, aki több évtizede a Főegyházmegye műkincseinek felmérését, leltározását végzi, a Gyűjtemény és a Főegyházmegye szakrális kincseiről beszélt.

tovább »
2014. szeptember 11. - Értékeink-örökségünk
aaszentistvan-kepeskronika.jpg, Szent István király képmása a Képes Krónikában
Szent István király képmása a Képes Krónikában
Milyen ember volt Szent István király?
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Szemlélődés a képzőművészet birodalmában


Milyen ember volt Szent István király? – tették fel a kérdést az elmúlt ezer esztendőben sokan, s teszik fel ma is történészek, egyháztudósok és politikusok, művészettörténészek, alkotóművészek egyaránt, s ki így, ki úgy próbál választ adni a nehezen felfejthető régmúlt sűrűjében támpontokat keresve. Szent Istvánról ugyanis leginkább a legendák, a nemzet lelkébe beivódott hagyomány alapján vannak ismereteink korai történelmünk más szereplőihez hasonlóan.
tovább »
2014. augusztus 2. - Értékeink-örökségünk
bszolos1.jpg,

Követ kőre, téglát téglára… Örökségépítők és őrzők Veszprémben és a Balaton-felvidéken
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Balatonszőlőst sokan tartják a jeles tóparti üdülőhely, Balatonfüred külvárosának, mivel a nyüzsgő, forgalmas, különösen a nyári fürdőidényben, a tarka eseményzuhatagban néha már fárasztóan pergő-hangos balatoni városból sokan áttelepültek, átmenekültek (?) e szomszédos csendes kisközségbe.
tovább »
2014. július 23. - Értékeink-örökségünk
1aregiromaifurdo.jpg,

Múzeumsziget lehetne! Herkulesfürdő – ma
^ További képekért
kattintson a fotóra!
„Ad Aquas Herculi sacras” (Herkules szent vizeihez) – hirdeti egy megkopott felirat Dél-Erdély hajdan szebb napokat megélt magyar települése, Herkulesfürdő egyik romos állapotú régi gyógyfürdőjének falán. A latin szavak, amelyek a megkopott épület homlokzatán alig-alig észrevehetők, arról tanúskodnak, hogy a helység vizeinek gyógyító hatását már a rómaiak is ismerték. Herkulest ugyanis nemcsak nagy ereje, rendíthetetlensége miatt, hanem a meleg vizek, a hévizek védelmező isteneként is tisztelték az ókori rómaiak.

tovább »
2014. július 14. - Értékeink-örökségünk
4bozod1a.jpg,

Bözödújfalu elveszett értékei
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Június 29-én délután leomlott az erdélyi Maros megyei Bözödújfalu templomának toronymaradványa is, adták hírül a különböző orgánumok nemrég.
tovább »
2014. július 2. - Értékeink-örökségünk
nyiregyhazitemplomipad.jpg,

Restaurálják a nyíregyházi Szent György-templom értékes stallumát
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Báthoryak által építtetett nyírbátori Szent György-templom egyik legértékesebb reneszánsz kori emlékünket, a nyíregyházi stallumot (papi padsort a szentélyben) őrizte meg a 16. századból.
tovább »
2014. július 2. - Értékeink-örökségünk
asalvatorkapolna.jpg, A Salvator-kápolna
A Salvator-kápolna
Kulturális örökség lehet a csíksomlyói búcsú
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kulturális örökség lehet a csíksomlyói búcsú – adta hírül a napokban az Erdely.ma internetes hírportál.

tovább »
2014. május 14. - Értékeink-örökségünk
rainer.jpg, Rainer Pál
Rainer Pál
Száztíz éve alapították a Laczkó Dezső Múzeumot
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Száztíz éve alapították a Laczkó Dezső Múzeumot
Rainer Pál múltidézése

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum alapításának 110. évfordulóját ünnepli idén. A jubileum alkalmából az intézmény régész, muzeológus munkatársa, Rainer Pál emlékidéző visszatekintésre hívta hallgatóságát nemrég a múzeumi szabadegyetem programsorozatában tartott előadásán, bemutatva az intézmény indulásának körülményeit, majd a kibontakozás éveit 1903-1949-ig.

tovább »
2014. május 12. - Értékeink-örökségünk
0006aacrownofelizabethkotromanicinzadar_1.jpg,

Királyné-koronázás: a nemzeti örökség része
Veszprém Város Értéktárának részévé nyilvánította 2014-ben a veszprémi püspök királyné-koronázási jogát mint szellemi örökséget Veszprém Megyei Jogú Város Települési Értéktár Bizottsága a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény felterjesztése alapján.
tovább »
2014. május 9. - Értékeink-örökségünk
keszmeghivo2014majusa4.jpg,

Petrás Mária és Döbrentei Kornél előadóestje
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
következő programja
tovább »
Értéktár és Hungarikumok
2014. április 22. - Értékeink-örökségünk
kEp09akicsi.jpg,

Értéktár és Hungarikumok
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A Veszprém Megyei Jogú Város Települési Értéktár Bizottsága a „veszprémi püspök királyné-koronázási joga mint szellemi örökség” című felterjesztésünket elfogadta és az értéktár részének nyilvánította.
Egyben a Veszprém Megyei Értéktárba és a Hungarikumok gyűjteményébe való felvételről is döntött.
 
2014. április 7. - Értékeink-örökségünk
templomok9.jpg,

Erdélyi templomok - Reprezentatív tárlat a Laczkó Dezső Múzeumban
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Ácsolt fatornyok – védelmező templomok – erdélyi műveltség címmel nyílt kiállítás március 31-én a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban az Erdélyi napok programsorozat előzeteseként.
tovább »
2014. március 31. - Értékeink-örökségünk
koronAzAsipalAstok.jpg,

Koronázó püspökök a fókuszban
^ További képekért
kattintson a fotóra!
A ’királynék városa’ egyháztörténeti kiállításai

tovább »
2014. február 27. - Értékeink-örökségünk
img4921kicsi_1.jpg,

Szakrális örökségünkről - Előadás-ajánló
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Toldi Éva veszprémi tanár, újságíró előadásaival az ars sacra, vagyis a szent művészet alkotóinak és alkotásainak megismertetésére, felmutatására törekszik, a magyar keresztény örökség értékeit szeretné közkinccsé tenni.
tovább »
2014. február 27. - Értékeink-örökségünk
istenszuloszuzikonja-18szazad-orosz-fotokovesdirokalajos.jpg,

Megszépültek az ikonok a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
2013-ban reprezentatív tárlaton mutatta be a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 17-18-19. századi orosz, szerb és román ikongyűjteményét, amelynek teljes körű restaurálása 2012 végén fejeződött be.
tovább »
2014. február 18. - Értékeink-örökségünk
fodorgyorgyexlibrisemAronpuspokijubileumaramagnificatro_1.jpg,

Márton Áron Múzeum - Csíkszentdomokos (Erdély)