K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Szakrális örökségünkről - Előadás-ajánló
2014. február 27. - Értékeink-örökségünk
« vissza
img4921kicsi_1.jpg,

Szakrális örökségünkről - Előadás-ajánló
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Toldi Éva veszprémi tanár, újságíró előadásaival az ars sacra, vagyis a szent művészet alkotóinak és alkotásainak megismertetésére, felmutatására törekszik, a magyar keresztény örökség értékeit szeretné közkinccsé tenni.
Vetített képekkel és zenés, lírai illusztrációkkal szemléltetett bemutatóin a teremtett világ szépségeinek, a képzőművészet, az irodalom, a népi vallásosság korokon átívelő hagyományainak magyar történelmünket s egész keresztény kultúránkat át- meg átszövő üzeneteire szeretné felhívni a ma emberének figyelmét. 2004 óta tart előadásokat, főként Veszprém megyében, de az ország különböző pontjain, sőt a határokon túl Erdélyben és Felvidéken is már megfordult előadóként.

2014. évi előadásterve:

– A magyar királyi szent család hazafias és keresztény öröksége

– Assisi Szent Ferencről képben, versben és zenében

– A magyarok Boldogasszonya
Mária a magyar irodalomban és a képzőművészetben

– „Ki a betyár? Ki a szent?”
Mécs László lírai üzenete a mai magyarokhoz

– „Vannak vidékek legbelül…”
Erdélyi barangolás Kányádi Sándor verseivel

– Papok, szerzetesek a forradalomban
1848 márciusának ismeretlen költészete

– A Föld: A Végtelenség kertje
Vetített képes oratórium

– Trianon sorstragédiája
Lírai leltár Reményik Sándorral

– Aki az Idősárkánnyal harcolt
A zsoltáros Jékely Zoltán

– „Népek Krisztusa, Magyarország!”
1956 szakrális irodalma

– Mit üzen Szent Imre a XXI. század magyarjainak?

– „Az égboltról hiányzik egy csillag”
Váci Mihály betlehemes költészete

– „El kell érnünk Betlehembe”
Magyar advent

(Az előadó elérhetőségei: E-mail: toldi.eva3@upcmail.hu Tel. : 06/30/901-7796)
« vissza