K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Múzeumi hírmozaik
2015. április 8. - Értékeink-örökségünk
« vissza
commodilla-katakomba.jpg, Commodilla-katakomba
Commodilla-katakomba
Múzeumi hírmozaik
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Kiállítás az örmény nép tragédiájáról
Az örmény nép tragédiája az I. világháborúban címmel rendezett kiállítást március 20-án az Országos Széchényi Könyvtár és az Örmény Nemzeti Könyvtár Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár ereklyetermében az örmény népirtás századik évfordulója alkalmából. A gyászos esemény során meggyalázták az örmény népet, értelmisége legkiválóbbjait elhurcolták, bebörtönözték, meggyilkolták. 1915-ben kétmillió örmény élt a birodalomban, 1923-ra megszűnt létezni.
A tárlaton korabeli dokumentumokat, visszaemlékezéseket, fotókat tekinthetnek meg a látogatók, s felidéződnek az 1915–1916-os év eseményei, előzményei és következményei, az örmény diaszpóra kialakulása és az első Örmény Köztársaság megalakulása. A látogató megtudhatja, hogy az örmények a 4. század elején az elsők között vették fel a kereszténységet, s évszázadokon keresztül őrizték hagyományaikat, önállóan éltek az Oszmán Birodalomban.

A tárlat részét képezik a menekültek réz és ón használati tárgyai, s megtekinthetők még ereklyetartók, keresztek és egyházi ruhák is.
A megnyitón felidéződött, hogy diplomáciai utakon sokan próbáltak az örmény nép segítségére sietni – a Szentszék részéről Pietro Gasparri bíboros, államtitkár, és az altitkár, Eugenio Pacelli, a későbbi XII. Piusz pápa −, de sikertelenül. Pacelli bíboros, Gasparri bíboros és az amerikai nagykövet levelezése bizonyítja, hogy akárhányszor a pápa vagy az Egyesült Államok tett valamilyen nyilatkozatot, azt tömegek kivégzése követte. Egyértelművé vált, hogy a politikai álláspontok kifejtése nem mentheti meg a nemzetet a végső pusztulástól, hanem konkrét segítségnyújtásra van szükség, mindent meg kell tenni a menekülőkért. Pacelli bíboros, a későbbi XII. Piusz pápa megértette: a népirtással szemben sajnos a józan ész kategóriája nem alkalmazható, a járható út az emberséges magatartás, a befogadás, a gondoskodás.
Átadták a szombathelyi székesegyház kottatárát


Takács László, a szombathelyi székesegyház egykori karnagya ünnepélyesen átadta nemrég a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárnak a székesegyház kottatári anyagát. Így a könyvtár gyűjteményében egy helyen találhatók meg most már a gregorián és a 18-20. századi kórusművek. Legnagyobb részük vokális mű, csaknem 280 mise, számos motetta és graduálé színesíti a több mint 1600 műből álló gyűjteményt. Ezeket a karnagy kategorizálta még az 1980-as években, és a székesegyház kórusán tárolták őket. A gyűjtemény közben kiegészült: orgonaművek, szertartáskönyvek is kerültek a kották mellé. Ezek Surányi Béla egykori székesegyházi orgonista, Radványi Mihály egykori karnagy és Kovács József oszkói plébános hagyatékai. Az itt tárolt kották közül néhány felbecsülhetetlen értékű. Köztük van a Szily János, Szombathely első püspöke idejéből (1777–1799) származó misetöredék, illetve Beethoven Szózata is. Ezek mind túlélték az 1945-ös bombázást, sőt volt olyan kötet is, amibe egy repeszdarab fúródott. A gyűjteményben megtalálható Winkler József egykori segédpüspök kézzel írott imakönyve és egy első világháborús katonaimádság gyűjteménye is. Ezen kívül a kottatárban nemcsak egyházi, hanem világi kották is helyet kaptak, továbbá a szombathelyi Kálvária-templom miseruhái, illetve a Kovács József oszkói plébános már említett hagyatékából származó liturgikus ruhák is gazdagítják az értékes gyűjteményt.
Interaktív kiállítás CsíksomlyónJézus szenvedéstörténetének stációit mutatja be az az interaktív kiállítás, mely „Nagyböjti időutazás” címmel nyílt meg a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési és Tanulmányi Központban a közelmúltban.
Jézus keresztútja és feltámadása a mi utunk is, világít rá a tárlat, arra sarkallva a látogatókat, hogy saját „szemüvegükön” keresztül nézzék és lelkiekben is éljék meg a megváltástörténetet. A jelenből indul, aztán a jeruzsálemi bevonulás, az utolsó vacsora, a Getszemáni-kert, a főpapi udvar, a megkorbácsolás, a keresztrefeszítés, majd a húsvéthajnali feltámadás helyszínei, eseményei elevenednek meg. A termekben interaktív eszközök, helyzetjátékok, fény- és hanghatások alkalmazásával válnak életszerűvé a történések.

A Commodilla-katakomba megnyitását kérik a pápátólRóma Garbatella városrészének lakói polgári kezdeményezés formájában nyílt levélben fordultak Ferenc pápához, melyben azt kérik, hogy Szentatya a térségben fekvő ókeresztény Commodilla-katakombát nyittassa meg a nagyközönség számára – tájékoztatott a Vatikáni Rádió.
A civil kezdeményezést 2013 márciusában indították helybéli önkéntesek, akik a Róma délkeleti részén fekvő Garbatella-negyed Commodilla parkjának védelmét, tisztán tartását vállalták. A nyílt levél megfogalmazói emlékeztetik a pápát a városi zöldövezetek jelentőségére, a klímaváltozás kihívásaira, és örömmel nyugtázzák, hogy a Szentatya ökológiai enciklikát ír. A Commodilla parkban gyerekek játszanak, családok találkoznak és sétálgatnak, tehát a kapcsolattartás és a pihenés, kikapcsolódás helyszíne. Ezt a közösségi célt gazdagítaná, ha a közeli Szent Callixtus-, Szent Sebestyén- és Szent Domitilla-katakombákhoz hasonlóan a Commodilla-katakombát is megnyitnák a látogatók előtt, amely jelenleg csak külön kérésre látogatható. A kezdeményezők azt remélik, hogy Ferenc pápa közbenjárásával ez a föld alatti rejtett kincs elérhetővé válik az érdeklődők számára.Húsvéti album bencés nővérektőlAz amerikai zenei listákat sokáig vezető bencés nővérek új albumot adtak ki húsvétra – adta hírül a Catholic News Agency. A március 3-án megjelenő, Easter at Ephesus (Húsvét Efezusban) című új album végigvezeti a zenehallgatókat az egész húsvéti időszakon.

A Mária, Apostolok Királynője Bencés Kongregáció szerzetesnővérei Kansasben élnek (Missouri államban). A viszonylag fiatal, 1995-ben, Pennsylvaniában alapított közösség kezdetben a Mária, Apostolok Királynője Oblátusai nevet viselte. 2006 márciusában Robert W. Finn püspök kérésére költöztek át a püspök egyházmegyéjébe, Kansasbe. A nővérek rendháza az Efezusi Miasszonyunk (Our Lady of Ephesus) nevet kapta, mely Mária rejtett éveire utal, amelyet a hagyomány szerint fogadott fia, János apostol mellett töltött Efezusban.

„Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a húsvéti idő nem csupán húsvétvasárnapból áll, hanem gyakorlatilag teljes ötven napon át tart! Azt reméljük, az új albumunk sokakat ráébreszt a teljes húsvéti időszak jelentőségére” – írja Cecília anya, a közösség perjelnője az album ajánlójában. Az Easter at Ephesus végigvezeti a zenehallgatókat az egész húsvéti időszakon, Urunk mennybemenetelének ünnepén és pünkösdön, 27 latin és angol nyelvű tradicionális egyházzenei alkotást tartalmaz. Közöttük Palestrina Sicut Cervus című művét, valamint a közösség dalait.Bemutatták a sárospataki Folia Collecta-sorozatátA sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a Magyar Országos Levéltár március elején közösen rendezte meg a Folia Collecta- könyvsorozat első kötetének bemutatóját Budapesten.
Méltó és impozáns környezetben, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára lovagtermében mutatták be a sorozat első kötetét, mely a 2013. október 3–4-én Sárospatakon megrendezett Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon című konferencia anyagát tartalmazza. A művelődéstörténeti konferenciát a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából szervezte meg a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A kötet szerzői számos új kutatási eredményt tettek közzé, ráirányítják a figyelmet a jezsuita rend eddig kevéssé ismert tevékenységi területeire, mint például a gyógyításra, a gyógyszerkészítésre vagy a rend hegyaljai szőlőbirtoklása révén kialakult széles társadalmi kapcsolatrendszerre.
Emlékkiállítás nyílt Rómer Flórisról
„Szóval, tettel” címmel nyílt emlékkiállítás Rómer Flóris bencés polihisztor életművéről születésének kétszázadik évfordulóján Győrben, a róla elnevezett múzeumban.
Rómer Flóris Ferenc (Pozsony, 1815. április 12. – Nagyvárad, 1889. március 18.) bencés szerzetes, a győri Az örmény nép tragédiája az I. világháborúban címmel rendezett kiállítást március 20-án az Országos Széchényi Könyvtár és az Örmény Nemzeti Könyvtár Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár ereklyetermében az örmény népirtás századik évfordulója alkalmából. A gyászos esemény során meggyalázták az örmény népet, értelmisége legkiválóbbjait elhurcolták, bebörtönözték, meggyilkolták.

1915-ben kétmillió örmény élt a birodalomban, 1923-ra megszűnt létezni.Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum alapítója és névadója igazi polihisztor volt: szokás „a magyar régészet atyjának” nevezni, de a művészettörténet-írás és műemlékvédelem megalapozásában és intézményrendszerének kialakításában is kulcsszerepet játszott. Néprajzi, természettudományos és művészeti munkásságáról még ma is kevés szó esik. A rendhagyó módon, több intézmény munkatársainak összefogásával megvalósuló vándorkiállítás az emlékév során több hazai és határon túli intézmény fogja bemutatni Rómer Flóris tudományos munkásságát, és a tervezett más programok, projektek (életmű-bibliográfia, közgyűjteményi adatbázis, emlékkötet, előadások, munkacsoportok közös kutatása) példaként szolgálhatnak hazai és határon túli intézmények, civil szervezetek összefogására.


Összeállította: Toldi Éva
« vissza