K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Prófétai erővel hirdeti az Igét- Barsi Balázs atyát köszöntötték
2016. január 28. - Árgus
« vissza
balazsatyaakoteteklatrehozoival.jpg, Balázs atya a kötetek létrehozóival
Balázs atya a kötetek létrehozóival
Prófétai erővel hirdeti az Igét- Barsi Balázs atyát köszöntötték
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Nagy-nagy szeretettel köszöntötték a hetvenedik esztendejébe lépett Barsi Balázs ferences atyát nemrég rendje Budapest-belvárosi központjában, majd Veszprémben is a Padányi Gimnáziumban.
Az ünnepelt részére szerzetes- és paptestvéreinek, barátainak, tisztelőinek buzgósága révén meglepetés-ajándék is készült a jeles évfordulóra, két ünnepi kötet Telek Péter Pál szerkesztő és Udvarhelyi Olivér ügyvéd (egykori ferences diákok), a KÉSZ Veszprémi Csoportjának elnöke szervezői tevékenysége révén.

Az egyik kötet Barsi Balázs breviárium címmel az atya igehirdetéseiből, teológiai írásaiból, konferenciabeszédeiből, elmélkedéseiből tartalmaz egy reprezentatív válogatást, a másik Barsi Balázs emlékkönyv címmel rendtársainak, barátainak, tisztelőinek az atyához fűződő emlékképeiből, köszöntéseiből gyűjt egybe írásokat. A kötetek, az ünnepelt elmélkedéseinek középpontjában álló, hetven legjellemzőbb szavát alapul véve tagolódnak tematikai egységekre – illeszkedve a hetvenedik születésnaphoz. A kiadványok borítóját Szeder Balázs tördelő-grafikus tervezte, rajta feltűnik az esztergomi Duna-part és egy, a folyóba benyúló szimbolikus út, mely a Végtelenbe vezet.

„Hetven körül / Az ember a világi jónak / Kétszeresen örül. // Halk lesz a szó, / Kettős akkord búg benne mégis, / A szomorú is meg a szép is: / Köszöntő is meg búcsúzó…” – idézte Tokár János ferences házfőnök, diákegyesületi elnök a pesti születésnapi könyvbemutatón Sík Sándor Hetven felé című versét az ünnepelt köszöntéseképpen, majd Bíró László püspök, Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár (ferences öregdiák), Hafenscher Károly evangélikus teológus, miniszteri biztos, Elmer István újságíró (Új Ember), Hegedűs Endre zongoraművész, Kellermayer Miklós akadémikus méltatták Balázs atya papi-szerzetesi, teológiai, igehirdetői munkásságát. A veszprémi ünnepségen pedig, mely a városi KÉSZ szervezésében zajlott, többek között Márfi Gyula érsek, Korzenszky Richárd tihanyi bencés perjel, és Udvarhelyi Olivér, a KÉSZ Veszprémi Csoportjának elnöke köszöntötte a ferences atyát, Cs. Varga István egyetemi tanár, irodalomtörténész, Balázs atya bencés gimnáziumi osztálytársa pedig levélben küldte el ünnepi üzenetét az alkalomra. Megfogalmazódott a köszöntőkben, hogy Barsi Balázs „jel-ember”, lámpás, aki nem engedi, hogy az ember a világban eltántorodjék a hamis vonzásoknak engedve, írásaival, igehirdetéseivel segíti a híveket abban, hogy a krisztusi utat szem elől ne tévesszék az élet zűrzavarában.

Továbbá méltatták a keresztények egységét munkáló tevékenységét, valamint elismeréssel adóztak a közelmúltban boldoggá avatott Henry Newman anglikánból megtért katolikus teológus, bíboros tanításainak közkinccsé tételéért. Korzenszky Richárd kiemelte az atya „templomépítő” munkásságát, mondván: nemcsak kőtemplomot emelt Sümegcsehiben, hanem igehirdetői szolgálatával „lelki templomokat”, közösségeket is szervezett és tart össze. Mélyről, lélekből, indulatból, parancsoló, prédikátori, majdhogynem prófétai erővel szólítja meg hívő hallgatóságát, mutatott rá, vérbeli igehirdető. Márfi Gyula érsek köszönetét fejezte ki Richárd és Balázs atyának is, hogy sok jó szolgálatukkal részt vesznek szerzetestestvéreikkel együtt az egyházmegye területén a lelkipásztori munkában, a környezetükben álló templomokban és közösségekben.

Balázs atya meghatottan fogadta mindkét ünnepségen a köszöntéseket, szerényen reflektálva azokra, mondván: nem az ő dicsősége mindaz, amit az ő érdemeként soroltak fel méltatói, hiszen a talentumokat Istentől kapta és az indíttatást, a mondanivalót is úgy kapja föntről, s ő csak közvetítő. Egyúttal hálás szívvel emlékezett meg győri bencés iskolaéveiről, megvallva: annyi szeretetet, annyi törődést kapott a bencésektől, hogy közösségük második otthona lett. Hogy miért nem lett mégsem bencés, annak oka az elhívásban keresendő, mondta. A hívó szót követnie kellett lelkiismerete szerint Szent Ferenc rendjébe. De ma is vallja – fűzte hozzá – hogy ferences közösségük a nagy Benedek-érának egy csodálatos új hajtása volt, mely kivitte a nép körébe a tanítást. Ezért máig csodálatosan érzékelni a két közösség között a kontinuitást.

Veszprémben az ünnepség kezdetén előadást is tartott Balázs atya Bibliai antropológia címmel, melyben az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember-voltunk tartalmáról, egyszeri és megismételhetetlen személyünk, énünk szerepéről, földi megbízatásunkról, valamint Isten országának igazi jelentéséről, ember és Isten kapcsolatáról elmélkedett a Teremtés könyve első három fejezete alapján.

Toldi Éva
« vissza