K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Szép Magyar Könyv 2016 Verseny A köztársasági elnök különdíja a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménynek
2017. június 12. - Röviden
« vissza
fejedelemasszonyokboritokuldfacebook_1.jpg,

Szép Magyar Könyv 2016 Verseny A köztársasági elnök különdíja a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménynek
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Méltó elismerésben részesült a Szép Magyar Könyv 2016 Verseny pályázatán a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény saját kiadásban 2016-ban megjelentetett Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben című tanulmánykötete, amely egyúttal az intézmény 2013-ban azonos címmel rendezett kiállításának katalógusa is.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által meghirdetett versenyen az Udvarhelyi Erzsébet és Nagy Károly szerkesztésében megjelent reprezentatív kiadványt – mely mind külső megjelenésében, mind belbecsét tekintve rendkívüli értéket képvisel, tudományos, magyar történelmi, vallástörténeti és művészeti vonatkozásban egyaránt – Tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok kategóriában oklevéllel és Áder János köztársasági elnöki különdíjával ismerték el, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának alkotói különdíját kapta a könyv- és borítóterv alkotó könyvművésze, Vári Ágnes. A díjakat a 88. Ünnepi Könyvhét nyitónapján, 2017. június 8-án adták át Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében. Áder János köztársasági elnöki különdíját Nagy Bercel igazgató (Köztársasági Elnöki Hivatal, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága), az MKKE oklevelét Kocsis András Sándor elnök, az alkotói különdíjat pedig Szedlacsek Emília főosztályvezető (EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály) adta át a díjazottaknak.
A Keleti- és a Déli-Kárpátok hegyvonulatai által körbeölelt Erdőn túli területek, a 16–17. századi Erdélyi Fejedelemség történeti, vallás- és művelődéspolitikai összefoglalója azokat a történelmi pillanatokat elemzi, amikor Erdély nagyasszonyai az Erdélyi Fejedelemség történetének, egyház- és művelődéspolitikájának, teológiai gondolkodásának, felekezeti átrendeződésének formálói, alakítói lehettek. Tették ezt politikai hatalommal felruházva, fejedelemként, kormányzóként, fejedelmek társaiként és a művelődés szervezőiként, kulturális nagyköveteiként, hitükben megerősödött és elkötelezett katolikusként vagy reformátusként. A kiadvány a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 2013-ban rendezett kiállításának katalógusa, valamint a Gyűjtemény és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár közösen rendezett előadássorozatának tanulmánykötete. A kiállítás és az előadássorozat az ökumené történelmi útjait kereste, a lelkiismereti szabadság és a vallási türelem törvényét meghirdető 1568. évi tordai országgyűlés 445. és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján, a Hit Évében. A kötetet oklevelek, az egyház- és a könyvművészet, a II. Mehmed és a Nagy Szulejmán szultán uralkodása idején virágzott török miniatúraművészet színpompás, gyönyörű darabjai, erdélyi úrihímzések, a reneszánsz ötvös-, textil- és építőművészet és a magyar történelmi festészet kvalitásos munkái díszítik.
A kiadvány enciklopédikus, tudományos, ugyanakkor tudományos/népszerűsítő jellegű összefoglaló/gyűjtemény, átfogó képet ad a Fejedelemség történetéről, a korról, ráirányítja az olvasó figyelmét a 16‒17. századi Erdélyi Fejedelemség felekezeti sokszínűségének kérdéseire, a reformáció és az ellenreformáció, a bibliafordítások, a hitvita-iratok, a prédikációgyűjtemények évszázadaira, szól az erdélyi fejedelmek vallás- és kultúrpolitikájáról, az Oszmán Birodalom és a Habsburgok között egyensúlyozó politikai lépésekről/döntésekről, a vallási türelem lehetőségeiről. Tematikájának középpontjában az 1568. évi tordai országgyűlés áll, amely a világon elsőként biztosította a szabad vallásgyakorlási jogot, a római katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius vallás törvény előtti egyenlőségét.
A kötethez előszót írt dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Márfi Gyula érsek úr bevezető előszavával tette különösen aktuálissá a kiadványt, mivel az 1568. évi vallás- és lelkiismereti szabadságot meghirdető tordai országgyűlésről és a keresztény felekezetek egységéről, illetve a téma aktualitásairól is szólt. Az utószót báró losonczi Bánffy Miklós, az erdélyi arisztokrácia jeles leszármazottja írta. A kötet szakmai lektora Oborni Teréz történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az ELTE egyetemi docense volt.

A tanulmányok szerzői:
Balogh Judit, egyháztörténész, egyetemi docens (Eszterházy Károly Egyetem, Eger, egyetemi docens)
Báró losonczi Bánffy Miklós, a Johannita Lovagrend Kárpát-medencei altagozatvezetője
† Benda Kálmán történész, akadémikus
Eisler János művészettörténész, muzeológus (Magyar Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum)
Hargittay Emil irodalomtörténész, intézetvezető egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Piliscsaba)
Márfi Gyula, teológus, a Veszprémi Főegyházmegye érseke
Mikó Árpád művészettörténész, tudományos főmunkatárs, igazgató (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest)
Oborni Teréz történész, tudományos főmunkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest)
Őze Sándor történész, intézetvezető egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Történettudományi Intézet, Piliscsaba)
Pásztor Emese művészettörténész, főosztályvezető (Iparművészeti Múzeum, Budapest)
Steinbach József, teológus, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
† Szabó Péter történész, egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézet, Budapest)

Szerkesztette: Udvarhelyi Erzsébet – Nagy Károly
Borító- és könyvterv: Vári Ágnes
Nyomdai előkészítés: Pfitzner Zoltán, Nagy Zoltán, Vári Ágnes
Tördelés: Nagy Zoltán
Kiadó: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém, 2016
Nyomda: Prospektus Kft., Veszprém

A kiadvány a 88. Ünnepi Könyvhéten, valamint a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítóhelyein, műemléképületeiben, a Libri és a Líra Könyvesboltokban és online könyvesboltokban is megvásárolható, valamint megrendelhető az alábbi elérhetőségeken:
BOLDOG GIZELLA FŐEGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY
Veszprém, Vár u. 35.
+36 88/ 426-095
info.boldoggizella@gmail.com
www.gizellagy űjtemény.hu

Toldi Éva
« vissza