K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Elhunyt Král Éva festő- és grafikusművész, festőrestaurátor művész
2018. június 8. - Röviden
« vissza
kralevaretvagott.jpg,

Elhunyt Král Éva festő- és grafikusművész, festőrestaurátor művész
Életének 75. évében, 2018. június 1-jén hajnalban, nagy önfegyelemmel, türelemmel és nagy alázattal viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után Veszprémben elhunyt munkatársunk, barátunk, Král Éva festő- és grafikusművész, festőrestaurátor művész, akinek a pápai Esterházy-kastélyban végzett festőrestaurátori munkájáért Pápa városa – Magyarországon először – Europa Nostra-díjat kapott.

Král Éva 1943. szeptember 7-én született Újpesten. 1976-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész-restaurátor szakán. Mestere volt Blaski János, Barcsay Jenő, Patay László, Entz Géza, Cifka György, Végvári Lajos és Varga Dezső. Kezdetben portréfestészettel foglalkozott, majd a Művészeti Alap megbízásából falkép-restaurálási munkát végzett. Férjével, Felhősi István festőművész, restaurátorral a pápai Esterházy-kastélyban végzett falkép-restaurátori munkájuk után, 1989-ben Pápa városa – Magyarországon először – megkapta az Europa Nostra-díjat. 2006-ban Veszprém megye Prima Primissima-díjat adományozott Král Éva számára. 1976-tól a Művészeti Alap tagja, 1989-től a Veszprémi Művész Céh alapító tagja, 1992-től a Magyar Alkotóművészek Egyesülete, 1993-tól a Magyar Restaurátor Kamara tagja volt. Férjezett, két gyermeke Eszter és Nóra, három unokája van. Idősebbik gyermeke, Felhősi Eszter is festőművész.

Kiemelkedő munkája volt 1981-ben Zalaegerszegen, a Mária Magdolna-templomban, 1988-ban Székesfehérváron a Szent István-székesegyházban, 1991-ben a veszprémi érseki palota előcsarnokában és 2003-ban a berhidai plébániatemplom szentélyében Johann Cymbal 18. századi freskóinak restaurálása. 1981–1985-ig, valamint 1993-ban Balácán, a Római villa falképeinek restaurálását végezte, 1986-ban a pécsi Művészetek Háza, 1988-ban a pécsi Jeszenszky-ház 18. századi szobabelsőinek freskóit, 1989-ben a pápai Esterházy-kastély egykorú kápolnájában lévő Milldorfer-freskókat, 1990-ben Tihanyban, a Bencés Apátsági Templom sekrestyéjében, Ambrogio Dornetti 18. századi freskóit, 1991-ben a nagycenki Széchényi Mauzóleum falképeit, 1992-ben a zalaszentgyörgyi plébániatemplom 15. századi falképeit, 1992-ben Tihanyban a Bencés Apátsági templom Oratóriumában Lotz Károly falképét, 1992-ben a veszprémi Nagypréposti palota 18. századi homlokzatát restaurálta. 1993-ban Tihanyban a Bencés Apátsági templom főhajójában Lotz Károly falképén, 1994–2001-ig a Zirci Ciszterci Apátsági templom falképein, 1995-ben a vászolyi plébániatemplom, 1994–2002-ig a monostorapáti plébániatemplomban Bucher Xaver-falfestményeinek restaurálásán dolgozott. 2002-ben a veszprémi ferences templom szentélyének 18. századi falképeit, 2004-ben Esterházy László 17. századi portréját, 2004-ben a veszprémi ferences templom hajójának 18. századi falképeit, 2005-ben a berhidai plébániatemplom főoltárosfalának 18. századi falképeit restaurálta.

Král Éva közel hat évig, 2012-től a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény restaurátora, műtárgykezelője volt. Munkáját az utolsó hónapokig nagy szakértelemmel, nagy türelemmel, örömmel és lelkesedéssel végezte, ameddig csak lehetett, dolgozott. A Gyűjtemény számára az 1985. évi alapítástól kezdődően számos – reneszánsz, barokk kori és 19. századi –festményt restaurált. Mindig a legmagasabb színvonalú, legmegbízhatóbb munkát végezte, országosan elismert, ismert, megbecsült és nagyrabecsült szakember volt. Utolsó, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény számára végzett restaurátori munkái közül kiemelkedik a Magyar Nemzeti Múzeum által a Gyűjtemény részére tartós letétbe adott, Franz Russ által készített Ferenc József olajfestmény és Innocent Ferenc Erzsébet királynéról készített portréjának restaurálása. Az ő szakértelme, kiváló munkája és személye volt a két festmény tartós letétbe kerülésének feltétele. Műemlékvédelmi szakértői munkát többször végzett a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény számára.

Nagyszívű, nagylelkű, őszinte és tiszta lelkű ember volt. Finomsága, lelki nemessége, gazdagsága, szilárd erkölcsű élete, önfeláldozása, önzetlensége, mindent elfogadása, végtelen és feltétel nélküli szeretete, Istenre hagyatkozása igazi példa minden ember, minden nő számára. Búcsúzunk Tőled, drága Éva, „Te kis Drága”, Isten nyugosztaljon, „Te Drága”!

Csoportos kiállításokon való részvétel

1968. Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
1977. Veszprém, G. Dimitrov Megyei Művelődési Központ
1998. Veszprém, Megyei Őszi Tárlat
1998. Senfterberg (Németország)
1998. Veszprém, Művészetek háza
1998. Tihanyi Bencés Apátság, Veszprémi Művész Céh
1999. Pápa, Somogyi Galéria, Veszprémi Művész Céh
2001. Pápa, Somogyi Galéria, Veszprémi Művész Céh
2004. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprémi Művész Céh
2005. Pécs, Városi Galéria, Veszprémi Művész Céh
2007. Wunsiedel, Városháza (Németország), Veszprémi Művész Céh

Král Éva jelentősebb restaurátori munkái

1981. Zalaegerszeg, Mária Magdolna-templom, Johann Cymbal freskók, 18. század
1981–1985., 1993. Baláca, Római villa
1986. Pécs Művészetek Háza 18. századi szobabelsők
1988. Székesfehérvár, Szent István-székesegyház, Johann Cymbal freskók, 18. század
1988. Pécs, Jeszenszky-ház (Agrobank), 18. századi szobabelsők
1989. Pápa, Esterházy-kastély egykorú kápolnája, Milldorfer, 18. század
1990.Tihany, Bencés Apátsági Templom, sekrestye, Ambrogio Dornetti, 18. század
1991. Nagycenk Széchényi Mauzóleum, 18. század
1991. Veszprém, Érseki Palota előcsarnok, Johann Cymbal, 18. század
1992. Zalaszentgyörgy, Plébániatemplom, falkép, 15. század
1992. Tihany, Bencés Apátsági templom, Oratórium, 19. század, Lotz Károly
1992. Veszprém, Nagypréposti palota homlokzata, 18. század
1993. Tihany, Bencés Apátsági templom, főhajó, 19. század, Lotz Károly
1994–2001. Zirc, Ciszterci Apátsági templom falképei, 18. század, Wagmaister
1995. Vászoly, Plébániatemplom, 18. század, Bucher Xaver
1994–2002. Monostorapáti, plébániatemplom, 18. század, Bucher Xaver
2001. Pápa látképe, nagyméretű olajkép, Ismeretlen mester, 18. század
2002. Veszprém, Ferences templom, szentély, 18. századi falkép
2003. Berhida, plébániatemplom, szentély, Johann Cymbal, 18. századi falkép
2004. Esterházy László-portré, olajfestmény, 17. század
2004. Veszprém, Ferences templom, hajó, 18. század, falképek
2005. Berhida, plébániatemplom főoltárosfal, 18. századi falkép

Král Éva búcsúztatása 2018. június 8-án, délelőtt 11 órakor a veszprémi várban található ferences templomban lesz. Gyászmisét mond dr. Márfi Gyula veszprémi érsek.
« vissza